Oktobar 2023. najtopliji od početka meteoroloških mjerenja u BiH
(Izvor: Ilustracija)

Oktobar 2023. najtopliji od početka meteoroloških mjerenja u BiH

Prema nezvaničnim podacima oktobar 2023. godine, izuzev u Livnu i na Bjelašnici, bio je rekordno najtopliji od početka službenih meteoroloških mjerenja u Bosni i Hercegovini.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH saopšteno je da je u odnosu na dosadašnje najveće srednje oktobarske temperature, oktobar 2023. godine bio topliji do 0,9 stepeni Celzijusa. Mjesečne anomalije temperatura zraka u odnosu na prosječnu temperaturu za oktobar iz perioda 1991-2020. bile su u rasponu od 3,1 stepen (Livno i Bjelašnica) do 4,9 stepeni Celzijusa (Bihać).

"Najveće pozitivno odstupanje temperatura zraka zabilježeno je u trećoj dekadi mjeseca. Na pojedinim stanicama srednja dekadna temperatura bila je viša i za sedam stepeni u poređenju sa prosjekom. Iako je mjesec bio ekstremno topao sa rekordnim vrijednostima temperature zraka na neke datume, apsolutni maksimumi za oktobar nisu nadmašeni. Najveća dnevna anomalija zabilježena je 20. oktobra i na pojedinim stanicama bila je viša od 14 stepeni Celzijusa", navode iz FHMZ-a.

Sa druge strane, ukupne količine padavina su bile niže do znatno niže u odnosu na višegodišnji prosjek 1991- 2020. Izuzetak čini Livno gdje je mjesečna suma padavina bila malo viša od prosjeka. Raspored padavina bio je neujednačen.

"U prvoj dekadi mjeseca padavine nisu registrovane, a u trećoj dekadi je izmjereno dvostruko više padavina u odnosu na drugu dekadu. Prema procjeni percentila padavine svrstavamo u kategorije vrlo sušno, sušno i normalno. Na najvećem broju stanica dana 22. oktobra je izmjerena najveća dnevna količina padavina. Najveće negativno odstupanje padavina zabilježeno je na Meteorološkoj stanici Sarajevo na kojoj je izmjereno 29,8 mm za oktobar", dodaju iz FHMZ-a.

federalna.ba/AA

BiH oktobar rekord
Ujedinjene nacije prijem BiH Sarajevo
0 22.05.2024 12:42
Aleksandar Vučić Srbija BiH priznata Srebrenica
0 22.05.2024 09:38
Digitalna Evropa BiH pristupila
0 16.05.2024 09:28
BiH ekonomski rast najsporiji region
0 14.05.2024 12:02