Održane dvije izvanredne telefonske sjednice Vijeća ministara BiH

Održane dvije izvanredne telefonske sjednice Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH na 15. izvanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o održavanju sedmog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, koji ćе biti održan 6. i 7. decembra ove godine u hibridnoj formi.

Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH će u suradnji s nadležnim institucijama u BiH provesti sve nužne radnje za održavanje ovog sastanka.

Izaslanstva EU-a i BiH razgovarat će, među ostalim, o ostvarenom napretku između dva sastanka u vezi s funkcioniranjem pravosuđa, temeljnim pravima, borbom protiv korupcije, organiziranog kriminala i terorizma, migracijama te upravljanjem granicama.

Predsjedatelj izaslanstva Bosne i Hercegovine Samir Rizvo iz Ministarstva sigurnosti BiH bit će na raspolaganju medijima zа upite u vezi sa sedmim sastankom Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU-a i BiH.

Na 16. izvanrednoj telefonskoj sjednici Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru Prijedlog sporazuma o upravljanju između Saveznog ministarstva unutarnjih poslova za građevinarstvo i domovinu, koje zastupa predsjednik Saveznog ureda za migracije i izbjeglice SR Njemačke - BAMF, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Cilj projekta, za koji je SR Njemačka osigurala 800.000 eura granta, jeste dovršetak uspostave funkcionalnog, transparentnog i održivog sustava prihvata i integracije bh. državljana koji se vraćaju u BiH ро osnovi sporazuma о readmisiji.

Na ovaj se način žele osigurati optimalni kapaciteti u odnosu na trenutnu dinamiku prihvata i integracije readmisiranih državljana BiH.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.162.940 eura, od čega je njemački grant 800.000 eura, a preostalih 362.940 eura osigurat te Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i njegov implementacijski partner, entiteti i lokalna razina vlasti, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Frontex
0 07.12.2023 21:09
Frontex Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 07.12.2023 18:33
komisija za koncesije BiH Povjerenstvo za koncesije BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 07.12.2023 18:00
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sjednica Sarajevo
0 07.12.2023 08:08
Zukan Helez SNSD Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 27.11.2023 21:00
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez Staša Košarac
0 27.11.2023 17:56