videoprilog Muniba Muhamedbegovića (Dnevnik 2)

Održana javna rasprava o tome ko polaže pravo na upravljanje UKC-om Tuzla

Ko polaže pravo na upravljanje UKC-om Tuzla. Kantonalna ili Vlada Federacije? Konačnu odluku donijet će Ustavni sud Federacije, nakon javne rasprave koja je održana danas.

Pred Ustavnim sudom Federacije počela je rasprava po tužbi koju je Vlada Federacije BiH pokrenula protiv Vlade TK-a. Povod za spor je odluka Skupštine TK-a o promjeni upravljačkih prava na UKC-u Tuzla, prilikom čega je iz procesa odlučivanja isključena Vlada Federacije, jedan od osnivača ove ustanove. Uz to, Vlada TK-a je prošle godine donijela odluku da razriješi privremeni Upravni odbor UKC-a Tuzla, koji je ranije imenovala Vlada Federacije. Potom je Vlada TK-a, bez saglasnosti Vlade FBiH, imenovala novi. I ova odluka za Vladu Federacije bila je sporna.

„Postoje samo dvije mogućnosti. Federacija je suosnivač i suvlasnik JZU UKC Tuzla i shodno tom statusu, Vlada Federacije BiH je jedina ovlaštena za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora te zdravstvene ustanove ili, u protivnom, JZU UKC Tuzla ne može egzistirati u tom nazivu i sa pravima i obavezama koje po zakonu imaju univerzitetski klinički centri“, kazao je Esad Fejzagić, pravni zastupnik Vlade FBiH.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, između ostalog, previđeno je osnivanje univerzitetsko-kliničkih bolnica. Jedna od njih trebala je biti UKB Tuzla. Parlament Federacije i Skupština Tuzlanskog kantona svojim odlukama su preuzeli osnivačka prava i dali saglasnost na Statut. Time je trebala početi organizacija UKB-a Tuzla. Međutim, to se nije desilo. U međuvremenu, kantonalna vlast je iz upravljačkih struktura izbacila federalnu.

„TK dolazi u situaciju da nema UKB. Mi taj status još nismo dobili, nismo to okončali. I mi smo u nekom visećem statusu. I sad, ovog momenta, UKC Tuzla nema status UKB-a. Prema tome, tvrdnja Vlade FBiH kako se radi, kako ćemo mi izgubiti taj status - apsolutno je netačna, jer mi taj status nemamo isključivo krivicom Vlade Federacije“, kazao je Emir Softić, pravni zastupnik Vlade TK-a.

„Prigovori Vlade i Skupštine TK-a kojim se osporavaju osnivačka prava Federacije zbog činjenice da od 2013. do danas nije zaključen ugovor o međusobnim pravima i obavezama suosnivača zbog čega Federacija BiH nije upisana u sudski registar kao jedan od osnivača JZU UKC Tuzla su suštinski pogrešni i kontradiktorni“, dodao je Fejzagić.

Izostanak nepotpisivanja ugovora o osnivačkim pravima između dvije Vlade, poručili su punomoćnici Vlade TK-a, kumovao je donošenju odluke o izbacivanju iz upravljačkih struktura Vlade FBiH. Iz Ministarstva zdravstva Federacije naveli su da je pokušaj upisa u sudski registar Vlade Federacije kao suosnivača pokretan više puta, ali da je problem predstavlja definiranje udjela osnivača.

„Prvaobranilaštvo BiH izražava stav da prije donošenja zakona o državnoj imovini bilo kakvo raspolaganje državnom imovinom, definisano naprijed navedenim zakonom, bilo bi u suprotnosti sa odredbama tog zakona pa i u pogledu posebnog međusobnog usaglašavanja osnivačkih prava u pogledu te imovine sve do konačnog i jasnog uređivanja titulara te imovine unutar svih nivoa vlasti BiH“, izjavio je Ivica Ćosić, pravni savjetnik ministra zdravstva FBiH.

I dok traje spor između dvije Vlade, entitetske i kantonalne, dok se, u najkraćem, vodi politička borba ko će imenovati svoj Upravni odbor, a time i direktora - borba za prava pacijenata uglavnom su u drugom planu. Tako onkološki pacijenti po terapiju, umjesto na UKC Tuzla, idu širom države, jer tender za nabavku linearnog akceleratora pada već nekoliko puta. Za sada, bez odgovornih.

federalna.ba

UKC Tuzla
UKC Tuzla linearni akcelerator Mreža
0 04.06.2024 22:14
Emir Osmanović Šefik Umihanić UKC Tuzla Zdravstveni centar Brčko
0 10.05.2024 19:41