Objavljen javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u KS
(Izvor: Vlada KS)

Objavljen javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u KS

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavilo je jutros javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo, sredstvima u iznosu do 10.000 KM.

Javni poziv objavljen je na web stranici pomenutog Ministarstva. Rok za prijave je 30 dana.

U javnom pozivu su sadržani  uslovi za subvencioniranje, kriteriji za bodovanje, dokumentacija koju aplikanti moraju priložiti, te način prijave na javi poziv.

Vlada KS je na sjednici održanoj krajem jula donijela odluku da i ove budžetske godine, putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, subvencionira rješavanje stambenog pitanja mladih sredstvima u iznosu do 10.000 KM.

Subvencije će mladima biti dodijeljene za kupovinu stana ili kuće ili izgradnju kuće ili stana na području Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

federalna.ba

Vlada KS subvencije stambeno pitanje mladi