videoprilog Azre Bećirović (Federacija danas)

O zaštiti jezera Modrac puno se priča, a vrlo malo radi

Zakon o zaštiti akumulacije Modrac stupio je na snagu još 2006. godine, no se čini da se baš i ne poštuje s obzirom na to da mnogo toga što navedeni zakon zabranjuje te za šta su predviđene i visoke novčane kazne - možemo upravo naći na jezeru Modrac.

Iako služi kao izvor pitke vode za veliki dio građana Tuzle i Lukavca, sa pojavom kiša dolazi i do ogromnih nanosa smeća na jezeru Modrac, a najveći dio tog otpada donosi rijeka Spreča.

To je sramotna pojava zbog koje treba da se stide svi, počevši od onih koji otpad bacaju u vodu, prave divlje deponije pored korita rijeke, pa do vlasti koja nije veću pažnju usmjerila u rješavanje problema jezera Modrac.

Kada se ovih dana posjeti Modrac, jedini zaključak koji se može donijeti jeste da je čovjek zaista sam sebi najveći neprijatelj.

„Nije samo plutajući otpad problem, problem su i veliki nanosi koje treba početi čistiti. Problem je i uređenje obalnog pojasa, problem je divlja gradnja uz jezero, problem je divlja gradnja na površini - niz je problema koje trebamo rješavati i to delegiramo godinama“, navodi Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.

Direktor JP Spreča Hajrudin Suljić ističe kako najbitnije sada zaustaviti daljnje zagađenje jezera, a onda se posvetiti čišćenju njegovih nanosa i uređenju obala.

A zagađenja ostavljaju i velike posljedice na riblji fond. Rijeka Spreča nekada je bila jedna od ribom nabogatijih rijeka u Bosni i Hercegovini sa više od 40 različitih vrsta. Danas je taj broj daleko manji.

„Najviše koliko smo našli je 16, a tokom istraživanja koja smo radili 2018. i 2019. za ribarsku osnovu za Živinice smo našli svega 12 vrsta“, kaže Avdul Adrović, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

A kako jezero Modrac i rijeka Spreča imaju sličnu ihtiofaunu, i u jezeru je vremenom zabilježen značajan pad biodiverziteta riba.

„Vrste koje sada nalazimo u Spreči, u Modracu uzvodno i nizvodno od brane, isljučivo su ribe koje imaju široke ekološke valence na niz ekoloških faktora. odnosno tolerantne vrste koje trpe zagađenja i koje praktično mogu živjeti u, da tako nepopularno kažem, svakakvoj vodi“ dodaje profesor Adrović.

Zakonom o zaštiti akumulacije Modrac, podsjetimo, zabranjuje se, između ostaloga, korištenje plovila na pogon naftom i naftnim derivatima te postavljanje plutajućih objekata. Na obali akumulacije zabranjena je izgradnja turističkih naselja i kampova, izgradnja objekata u sportske i rekreativne svrhe, izgradnja privrednih te ugostiteljskih objekata kao i građenje stambenih i vikend objekata. Zakon je predvidio i novčane kazne za fizička i pravna lica kao i privredna društva u iznosu od 200 do 15.000 maraka.

federalna.ba

Modrac Spreča Lukavac
Sigurnost bezbjednost škole Lukavac pucnjava ranjavanje
0 14.05.2024 17:57
Vijenac Lukavac
0 11.05.2024 15:08
ubistvo Lukavac
0 16.04.2024 09:53
Lukavac zagađenost zraka zagađivači zraka zagađenje
0 28.01.2024 17:34