O Danu nezavisnosti BiH akademik Abdulah Sidran

Na današnji dan proglašena je nezavisnost BiH nakon što su tu odluku donijeli njeni građani putem referenduma. Tada je većina građana odlučila da se zemlja odvoji se od tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) i postane nezavisna.

O Danu nezavisnosti BiH akademik Abdulah Sidran:

( Dunja Jelovac )

Otvoreni program