Pripremila: Arjana Tafro

O bosanskohercegovačkoj drami sa dramaturgom Hasanom Zahirovićem

XXII festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2023 je ugostio predstave, a zahvaljujući Zenici mi smo ugostili jednog od članova žirija – Hasan Zahirović dramaturg, glumac, prevodilac, pisac.

 

 

Hasan Zahirović Festival bh. drame Festival bosanskohercegovačke drame Zenica Federalni radio
sport Federalni radio
0 27.09.2023 23:47
Večernji radio razgovori Federalni radio
0 27.09.2023 22:37
Večernji radio razgovori Federalni radio
0 27.09.2023 22:36
Vijesti u 22 Federalni radio
0 27.09.2023 22:29
sport Federalni radio
0 27.09.2023 17:56
Vijesti u 17 Federalni radio
0 27.09.2023 17:55