Novo u svijetu filma, književnosti, ali novo i u radijskom programu

Doba pandemije donijelo je novi način života, tako i mi donosimo nešto novo – radijska promocija knjige.

Knjiga je rađena u štampanoj verziji, i u digitalnom izdanju, a očekuju se izdanja prijevoda na engleski i web aplikacije. Posebnim vizuelnim metodama dizajna, ilustracije i mapiranja ishoda razumijevanja podiže se svijest i interesovanje za filmsku umjetnost i kulturu. U knjizi su obrađene tri oblasti: povijest filma, teorija filma i filmska praksa. Knjiga je enciklopedijsko-leksičkog karaktera, sa zanimljivim i lako pamtljivim objašnjenima, ilustriranim, definiranim i dizajniranim tako da su tematske jedinice prilagodjene bržem pamćenju, većoj koncentraciji pri razumijevanju pojmova iz oblasti vezanih za filmsku umjetnost i praksu. Knjiga je recenzirana od strane internacionalnih i domaćih filmskih autora, kritičara i profesora. Trenutno je uvrštena u referencijalnu literaturu na univerzitetu SSST i na Sarajevskoj filmskoj akademiji.

( Dunja Jelovac )

radio Federalni radio Radio Federacije BiH Lejla Panjeta
Federalni radio sport
0 25.06.2024 23:55
Vijesti u 22 Federalni radio
0 25.06.2024 22:38
sport Federalni radio
0 25.06.2024 18:09
Vijesti u 17 Federalni radio
0 25.06.2024 18:09
sport Federalni radio
0 23.06.2024 23:43
Vijesti u 17 Federalni radio
0 23.06.2024 17:17