Prilog: Velida Kulenović

Nova sistematizacija u RMU Zenica

Zenički rudnik donio je novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji  radnih mjesta koji bi trebao omogućiti optimalnu proizvodnju i redovnu isplatu plata. S obzirom da su obustavljeni  radovi u pogonu Stara jama  nova sistematizacija predviđa smanjenje broja radnika. Višak radnika biće socijalno zbrinut sa uvezanim radnim  stažom , uplatom doprinosa, te povoljnim otpremninama. Rudari su obustavili proizvodnju krajem septembra jer, im nije isplaćena plata za avgust, a sada čekaju da vladajuće društvo uz potvrdu novu sistematizacije odobri novu pozajmicu.

 

U iščekivanju uplate avgustovske plate urađen je novi pravilnik o organizaciji i izmjeni pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta prema kojem su trenutno 154 radnika tehnološki višak. Sindikat je aktivno učestvovao u izradi nove sistematizacije, kaže direktor Rudnika Zenica Mensur Hukić:

„Sve se to radi u skladu sa programom zbrinjavanja viška zaposlenika na koji je saglasnost dao i naš Sindikat jer smo svi svjesni činjenice da je ovo nužan korak za RMU Zenica.“

Pored 154 radnika koji su višak, do kraja ove godine 17 radnika ispunjava uvjete za penziju, navodi predsjednik sindikata Elvedin Avdić:

„520 radnika treba ostati na Rudniku Zenica u ove tri faze. Ovo je sada prva faza, a u drugoj će možda od 50 do 60 biti proglašeno viškom, a u trećoj fazi kada se Stara jama zatvori u potpunosti, onda će se rudnik Raspotočje svesti na oko 520 ljudi. Tada očekujemo da ti ljudi sebi proizvode i da mogu živjeti od toga, da ne preživljavaju ono što smo preživljavali unazad dvije tri godine.“

Već je poznato da je u zeničkom rudniku bio nepovoljan odnos proizvodnih u odnosu na jamske radnike, pa je u tom smislu i urađena nova sistematizacija o kojoj direktor Hukić kaže:

„Mahom su to radnici koji rade na poslovima vani, a s obzirom na to da mi i po novoj sistematizaciji od 641 radnika imamo upražnjenih 19 radnih mjesta.“

S obzirom na to proces dekarbonizacije i obaveze koje je preuzela naša zemlja u tom smislu,  može se očekivati zatvaranje rudnika. Svjesni su toga u Sindikatu radnika rudnika u Federacije, kaže predsjednik Sindikata Sinan Husić:

„Zbog tog opredjeljenja i samog  procesa dekarbonizacije i opredjeljenja Vlade FBiH da se u narednih 15 godina završi zatvaranje većine rudnika uglja u FBiH, u svim rudnicima radimo pravilnike o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta po kojima će se optimizirati brojna stanja zaposlenih radnika u rudnicima.“

Očekuje se da zenički rudari dobiju zaostale dvije plate najkasnije u četvrtak nakon čega će krenuti sa proizvodnjom u pogonu Raspotočje gdje bi mjesečna proizvodnja od 20 hiljada tona uglja bila dovoljna za izmirenje troškova.

RMU Zenica Rudnik mrkog uglja Zenica rudnik Zenica sistematizacija Federalni radio
sport Federalni radio
0 21.02.2024 23:29
Vijesti u 22 Federalni radio
0 21.02.2024 22:41
sport Federalni radio
0 21.02.2024 18:44
Vijesti u 17 Federalni radio
0 21.02.2024 18:44
Međunarodni dan maternjeg jezika maternji jezik Federalni radio
0 21.02.2024 16:35