Nova dijagnostička procedura u bolnici 'Dr. Safet Mujić' u Mostaru

U cilju poboljšanja i proširenja dijapazona zdravstvenih usluga, na internom odjelu Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” u Mostaru od ove godine uvedena je nova dijagnostička procedura. Riječ je o transezofagijskom ultrazvuku, koji daje detaljan uvid u različita urođena ili stečena srčana oboljenja. Suvremena je to metoda dijagnosticiranja strukturnih i funkcionalnih poremećaja u radu srčanog mišića. Sami projekt, kazali su u Kantonalnoj bolnici, treba promatrati u kontekstu povećane aktivnosti Internog odjela u poboljšanju zdravstvene usluge, ulaganja u medicinsku opremu, a s tim u skladu i educiranja medicinskog kadra.

federalna.ba

Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar