Njemačka banka odustala od kreditiranja gradnje HE Janjići

Gradnja hidroelektranie Janjići na rijeci Bosni, koju već nekoliko godina osporavaju mještani naselja na tom lokalitetu, dovedena je u pitanje nakon što je njemačka banka KfW započela postupak raskidanja sporazuma o dodjeli kredita u iznosu od 30 miliona eura. Bez ovih kreditnih sredstava, JP Elektroprivreda najvjerovatnije neće moći izgraditi hidroelektranu Janjići, saopćili su podnositelji žalbe, mjesna zajednica Janjići, Eko forum Zenica i Arhus centar Sarajevo, koji su, u januaru prošle godine, od nadležnog tijela ove banke zatražili da preispita oduku o kreditiranju gradnje hidroelektrane Janjići. 

federalna.ba

HE Janjići Janjići
HE Janjići Federalni radio
0 11.06.2021 16:52
hidroelektrane mini hidrocentrale hidroelektrana hidrocentrala rijeka Bosna Janjići Elektroprivreda BiH
0 13.03.2021 22:13
Janjići HE Elektroprivreda BiH Zenica
0 05.01.2021 19:27