videoprilog Adise Alić (Federacija danas)

Nedostatak asistenata veliki izazov u inkluzivnoj nastavi u SBK-u

Srednjobosanski kanton među prvima je, prije više od deceniju, počeo realizaciju procesa inkluzivne nastave djece s teškoćama u razvoju u redovan nastavni proces. S godinama broj djece se skoro udvostručio, a trenutno ih redovnu nastavu pohađa blizu tri stotine. No, najveći problem predstavlja nedostatak stručnog kadra, odnosno nedovoljan broj asistenata u nastavi.

federalna.ba

inkluzija asistenti u nastavi unde
Udruga Kinezis sport inkluzija
0 11.09.2023 11:22
SAD pucnjava unde
0 07.05.2023 08:44
kleveta Zakon o kleveti Zakon o kriminalizaciji klevete kriminaliziranje klevete unde Mia Karamehić-Abazović Johann Sattler Mehmed Halilović Milorad Dodik Emina Bošnjak Edo Kanlić
0 31.03.2023 20:54
inkluzija Livno inkluzivna modna revija
0 24.03.2023 17:11
inkluzija Kiseljak Kiseljak 1 Bilalovac rječnik
0 30.01.2023 21:56