Naši životi, naše zdravlje, već su ugroženi

Grupa građana okupila se oko Inicijative „Život na uglju“ koja se bori protiv eksploatacije uglja u

Sanskom Mostu koja je na štetu okoliša i života građana kako bi ukazala na dugogodišnje

probleme sa kojima se suočavaju građani i građanke Sanskog Mosta pri eksploataciji uglja. Zbog

toga, Inicijativa je pokrenula i potpisivanje peticije za hitno djelovanje nadležnih organa po

pitanju eksploatacije koja je štetna kako po stanovnike, tako i po samu životnu sredinu.

Iz Inicijative navode kako se u blizini Sanskog Mosta nalazi rudnik mrkog uglja za koji je do 2015.

godine koncesiju imala firma RMU Kamengrad d.d. iz Sanskog Mosta. Međutim, krajem 2015.

godine privatna firma dobija koncesiju za iskop uglja na navedenoj lokaciji bez saglasnosti

prethodnog nosioca koncesije. Prijenos koncesije u suprotnosti je sa zakonskim odredbama koje

regulišu ova pitanja, o čemu je presudu donio i Vrhovni sud FBiH. Vrhovni sud FBiH je zbog toga

predmet vratio Federalnom ministarstvu energije na ponovno postupanje.

Veliki problem sa eksploatacijom koja se trenutno odvija, jeste i to što se eksploataciono polje

širi velikom brzinom te sumnjamo da se radovi na iskopu uglja vrše mimo zakona i propisanih

dozvola. Naši životi, zdravlje, kao i egzistencijalni izvori prihoda, već su ugroženi i svakodnevno

se dodatno otvaraju nove opasnosti kako za ljude koji žive u blizini kopova, tako i za prirodu, od

koje živimo i sa kojom živimo! Nažalost, veliki broj mještana je prepušten sam sebi i niko nema

da stane na stranu njihove zaštite. – izjavio je Adem Kahrimanović, predstavnik GI „Život na

uglju“.

Iz Inicijative navode kako se mještani svakodnevnom suočavaju sa velikom brojem problema.

Naime, iskopi koji zagađuju zemljište su površinski, a nuspojave eksploatacije poput velike

prašine završavaju u zraku, a nakon toga i na privatnim parcelama. Na ovaj način se truje

zemlja, a posredno i stoka koja se hrani zasadima sa poljoprivrednih zemljišta čime su ugroženi

proizvodnja mlijeka i stočarstvo. Također, jalovina se često odlaže na parcelama koje su u

privatnom vlasništvu nakon čega su vlasnici primorani da prodaju svoje već uništene parcele po

niskim cijenama.

 

Općina Sanski Most je bila dužna da riješi i imovinsko-pravne odnose koji se tiču korištenja

privatnih parcela koje privatna kompanija koristi za skladištenje uglja, jer su takve parcele

upisane u zemljišnim knjigama na privatna lica. Međutim, mještani i nakon brojnih reakcija nisu

naišli na razumijevanje ni Općine ni inspekcije.

Adem Kahrimanović, predstavnik GI „Život na

uglju“:

( Dunja Jelovac )

 

Otvoreni program