Prilog Indire Šehić

NAŠI NAUČNICI TREBA DA UNAPREĐUJU GLOBALNO ZNANJE

U Vladi Federacije BiH održana je svečana sjednica Savjeta za nauku povodom obilježavanja Dana nauke. Na sjednici su proglašeni laureati federalnih nagrada za nauku za 2023. godinu. Ove nagrade simbolišu kolektivno priznanje i divljenje prema izuzetnim doprinosima naših naučnika u proširenju naučnih spoznaja i primjeni njihovih rezultata u praksi.

Njihova uloga u obrazovanju i odgajanju mladih stručnjaka je neprocjenjiva uzimajući u obzir da rade u teškim uslovima. Samim tim, njihov uspjeh je još vrijedniji, navodi Jasna Duraković, Federalna ministrica obrazovanja i nauke:

 „Naši naučnici trebaju i moraju da prisustvuju na međunarodnim skupovima – ne samo da predstavljaju našu zemlju, već i da unapređuju globalno znanje. Posebno danas ističem ulogu mladih naučnika u savremenom društvu. Dakle, njihova energija je ta koja mora da nam bude na ponos svima nama. Njihova inovativnost i hrabrost u istraživanju su ključni za rješavanje izazova sa kojima se suočavamo danas, ali tako i u budućnosti.“

Enes Karić, bh. teolog i književnik, dobitnik nagrade za životno djelo iskazao je zadovoljstvo što federalna Vlada vodi računa o nauci i naučnim disciplinama:

 „Kao što ćete vidjeti, mnoge su ovdje nagrađene osobe zastupljene iz različitih naučnih oblasti: društvene nauke, prirodne nauke, tehničke nauke i ja, u tom pogledu, doista čestitam ovoj brizi koju federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke pokazuje za razvoj nauke u BiH.“

Ponekad ovakve nagrade govore više o onima koji ih dodjeljuju nego o onima kojima su dodijeljene, jer one govore o tome „ko su uzori u društvu. Koje su to vrijednosti na koje se u društvu treba ugledati“, kaže Marija Banožić, dobitnica godišnje nagrade za mlade istraživače:

 „Mislim da nema zemlje na svijetu koja je uložila u znanost, u inovacije, u tehnologije, u razvoj, a da je pritom nazadovala. Naprotiv, sve su napredovale i to je razlog zašto treba ulagati u znanost.“

Postavlja se i pitanje Zakona o naučno – istraživačkoj djelatnosti. Jer, bolje, uvezanije, uokviranije legislative, koje se tiču Zakona o nauci i održivost naučnog fonda morali bi imati svoju osnovu u budžetu Federacije BiH. Inače, na državnom nivou, za ovu oblast izdvojeno je svega 0,2 posto.