Prilog Milija Papića

Najava za prodaju akcija HE Trebišnjica i brojne reakcije

Povodom informacija da Elektroprivreda Srbije kupuje akcije preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici, u ime Vlade Federacije BiH upućeno je pismo preporuke dvjema federalnim elektroprivredama da i one učestvuju u postupku dokapitalizacije HET-a, preduzeća u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske: Vlada Federacije BiH je pismeno preporučila elektroprivredama BiH da učestvuju u postupku dokapitalizacije Hidroelektrane na Trebišnjici, preduzeća u sastavu Elektroprivrede RS. Do ovog je došlo nakon što je najavljena dokapitalizacija dijela Hidroelektrane, emisijom akcija u vrijednosti od čak 435 miliona maraka. To su strateška pitanja za RS  i nikakva promjena vlasničkog udjela ne smije da se desi „na mala vrata“, izjavila je za Radio Federacije Marija Buntić-iz sektora za odnose s javnošću Elektroprivreda HZHB.