Nacionalne manjine - Pavel Ocepek

Pavel Ocepek lektor Slovenskog jezika na Univerzitetu u Sarajevu BiH govori o izazovima pred nacionalnim zajednicama kako u BiH tako i u Evropi.  

Urednica i voditeljica emisije, Arjana Tafro.

Nacionalne manjine