Nacionalne manjine - Ekaterina Musa

Ekaterina Musa, ljubav je silna kao Silina – koja je Ekatarinu iz Uzbekistana dovela u Sarajevo. Slučajno ili ne, svi smo mi rezultat naše sudbine – Ekatarina Musa.  
Urednica i voditeljica – Arjana Tafro 

Nacionalne manjine