videoprilog Fatime Memić (Dnevnik 2)

Na pomolu novi problem u vezi s imenovanjem Ismeta Gavrankapetanovića

Nema rješenja, a ni dogovora u vezi s imenovanjem Ismeta Gavrankapetanovića za direktora Kliničkog centra u Sarajevu. Sada na pomolu novi problem - stare naravi. Naime, Statut Centra već 14 godina nije usklađen s aktuelnim zakonom. Smjenjivale su se vlade, ali niti jedna nije rješavala problem osnivača ove ustanove. Naime, pravno još se pod statusom osnivača vodi Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine i Skupština grada Sarajeva - institucije koje kao takve ne postoje.

Nova trakavica u slučaju imenovanja profesora Ismeta Gavrankapetanovića na poziciju generalnog direktora KCUS-a: nakon analize Komisije Federalne vlade, problem bi mogao biti Statut Centra. Naime, on nikada nije usklađen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije, koji je usvojen prije 14 godina. Do sada resorno ministarstvo u tome nije vidjelo problem, no sada se ovo pitanje konačno i pokreće. Dragan Stevanović, član Upravnog odbora Kliničkog centra, tvrdi da ministar zdravstva Federacije podliježe pritiscima i zbog toga opstruiše imenovanje Gavrankapetanovića.

“Ovo što komisija predlaže da se konkurs ponovi iz proceduralnih ili tehničkih grešaka je čisto pranje obraza i politička igranka bez suštinskih razloga zbog kojih generalni direktor do danas nije imenovan”, kaže Stevanović.

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti direktora Kliničkog centra imenuje Upravni odbor, a Upravni odbor čine osnivač i suosnivači. U slučaju KCUS-a to su Vlada Federacije, Kanton Sarajevo s još četiri kantona. No, ugovor o osnivačkim pravima nikada nije potpisan. Iz Federalnog ministarstva zdravstva danas ovo pitanje nisu željeli komentarisati. Ranije su, govoreći o ovoj temi, naveli da bi zakon o državnoj imovini trebao regulisati i ovo pitanje.

“Prvaobranilaštvo BiH izražava stav da prije donošenja zakona o državnoj imovini bilo kakvo raspolaganje s državnom imovinom, definiriano unaprijed navedenim zakonom, bilo bi u suprotnosti s odredbama tog zakona pa i u pogledu posebnog međusobnog usaglašavanja osnivačkih prava”, izjavio je Ivica Ćosić, pravni savjetnik ministra zdravstva FBiH.

Nije jasno zbog čega se insistira na zakonu o imovini kada Zakon o zdravstvenoj zaštiti jasno precizira da kliničke centre može osnivati Federacija BiH samostalno ili u dogovoru sa zainteresovanim kantonima. U slučaju KCUS-a to je Kanton Sarajevo. Ipak, kantonalni ministar zdravstva Enis Hasanović (SDP) tvrdi da to nije u njihovoj nadležnosti:

“Nemamo komentar na to, Ministarstvo zdravstva KS nije ni na koji način uključeno u tu problematiku i nema ingerencija nad upravljanjem KCUS-om. Vjerovatno dr. Stevanović može to pojasniti ko i u kojim institucijama i zašto nije eventualno uradio šta je trebao.”

Doktor Stevanović je kratko pojasnio:

“Klinički centar de facto finansira Kanton Sarajevo, dijelom se kanton pita, dijelom Federacija - znači jedna rašomonijada koja traje otprilike 14 godina i nijedna vlada do sada nije ni pokušala da taj problem definitivno riješi.”

Dok se od Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu svi ograđuju i lopticu prebacuju na druge, sam rad ove ustanove doveden je u pitanje. Krajem maja istječe mandat v. d. direktora Alena Pilava, a imenovanje novog direktora se odugovlači.

federalna.ba

Ismet Gavrankapetanović KCUS