Na Policijskoj akademiji FMUP-a počinje obuka kriminalističke tehnike i kontradiverzione zaštite

Na Policijskoj akademiji FMUP-a počinje obuka kriminalističke tehnike i kontradiverzione zaštite

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak posjetio je danas Policijsku akademiju Federalnog MUP-a gdje je razgovarao sa v.d. direktora Nusretom Beširevićem o organiziranju specijalističkih obuka iz različitih oblasti, a posebno o organizaciji obuka za kriminalističkog tehničara i kontradiverzionu zaštitu (KDZ-a).

Cilj obuka je usvajanje svih potrebnih znanja i vještina za što kvalitetnije obavljanje vrlo odgovornih i zahtjevnih zadaća kriminalističkih tehničara te osposobljavanje policijskih službenika za efikasno i stručno funkcionisanje u timu za KDZ-e preglede i osiguranje po svim aspektima u okviru Planova za osiguranje raznih manifestacija, posjete VIP ličnosti i preglede trasa kretanja.

Polaznici će svoje stečeno znanje i iskustvo moći pokazati u daljnjem radu kriminalističke tehnike te uspješnom otkrivanju krivičnih djela i njihovih počinitelja, ali i jačanju kapaciteta rada policije.

Beširević informisao je ministra Isaka i o aktivnostima koje se poduzimaju u sklopu osnovne policijske obuke čija realizacija je u toku.

Na sastanku je razgovarano i o unapređenju rada Policijske akademije FMUP-a, inovacijama koje bi poboljšale kvalitet obuka i unaprijedile kompetencije budućih policijskih službenika, saopćeno je iz FMUP-a.

federalna.ba/Fena

Ramo Isak Vlada FBiH