Na Maršu mira Nezuk - Potočari očekuje se između 4.500 i 5.000 učesnika

Na Maršu mira Nezuk - Potočari očekuje se između 4.500 i 5.000 učesnika

U okviru priprema za ovogodišnji Marš mira Nezuk - Potočari koji će se održati kao dio programa obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone" UN-a Srebrenica u julu, predstavnici Podobora za Marš mira i Podobora za logističku podršku i realizaciju zajedno sa predstavnicima Oružanih snaga BiH, federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Federalne uprave policije, Policijske uprave Zvornik, Federalne uprave civilne zaštite, Opštine Srebrenica, Opštine Sapna i Crvenog križa Tuzlanskog kantona obišli lokacije u cilju izrade prostornog plana kampova za učesnike Marša mira.

"Ovo je dio aktivnosti koje Pododbor vrši u okviru priprema za Marš mira 2022 Nezuk - Potočari kako bi na vrijeme izvršili sve neophodne pripreme za ovogodišnji Marš mira. Ovdje moram posebno da istaknem ulogu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje u okviru svojih kapaciteta pružaju svu neophodnu logističku podršku Maršu mira u smislu obezbjeđivanja šatora za smještaj učesnika Marša mira, zajedno sa Federalnom upravom Civilne zaštite i Crvenog polumjeseca Republike Turske, na četiri lokacije u Nezuku, Liplju, Mravinjcima i Potočarima. Oružane snage, pored toga, kroz angažman u ljudstvu pružaju i medicinsko-helikoptrsku podršku učesnicima Marša mira i na dan komemoracije i dženaze u Potočarima 11. jula. Crveni križ Tuzlanskog kantona kroz angažovanje volontera pruža prvu pomoć učesnicima Marša mira dok su Domovi zdravlja Tuzlanskog kantona zaduženi sa medicinsku pomoć svim učesnicima marša. Dakle, radi se o jednoj velikoj organizaciji koja uključuje veliki broj ljudi i institucija, a sve s ciljem podsjećanja na ono što se desilo u julu 1995. godine i genocid koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici", istakao je Amir Kulaglić, predsjednik Pododbora Marša mira, te dodao da "kompanija BH Telecom kroz svoje resurse podržava kako Marš mira tako i cjelokupnu organizaciju obilježavanja".

"Upravo zahvaljujući njima imaćemo pokrivenu cjelokupnu dionicu Marša mira kako signalom BH Telecoma, tako i radio vezu preko njihovih predajnika koji će pružati Crveni križ Brčko distrikta BiH. Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u izgradnju infrastrukture kroz asfaltiranje dionica trase Marša mira i uređenja same trase ove godine izdvojiće oko 600.000 KM, što je nastavak kontinuirane podrške ovog ministarstva Maršu mira i organizaciji obilježavanja godišnjice genocida", dodao je Kulaglić.

Zbog pandemije izazvane virusom COVID-19 posljednje dvije godine bio je ograničen broj učesnika ovog događaja, te organizatori poručuju da se ovogodišnje pripreme vrše na bazi procjene 4.500 do 5.000 učesnika zbog ukidanja epidemioloških mjera i velike zainteresovanosti učesnika kako iz Bosne i Hercegovine tako i čitavog svijeta.

federalna.ba/AA

BiH Srebrenica Marš mira Sarajevo - Nezuk - Srebrenica genocid
sport Mediteranske igre Nejra Sipović Hamza Turulja BiH
0 27.06.2022 08:41
mažoretkinje BiH Tomislavgrad Svjetsko mažoret prvenstvo
0 26.06.2022 11:01
Austrija genocid rezolucija
0 25.06.2022 21:44