Na History Festu predstavljena knjiga o ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti BiH
(Izvor: Fena)

Na History Festu predstavljena knjiga o ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti BiH

Knjiga "Zamišljanje žene. O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine" predstavljena je u okviru History Festa koji se održava u Sarajevu.

Radi se o zborniku radova koje su uredile dr. Sabina Veladžić i dr. Aida Ličina Ramić a publicirala fondacija Heinrich Böll – Ured u Sarajevu.

Radovima u Zborniku nastoji se istražiti na koji način su strukture društvene i idejno političke moći (svećenstvo, vjerske institucije, inteligencija kroz znanstveni/paraznanstveni diskurs, političari, mediji), uglavnom u modernom dobu, narativno i u javnom prostoru predstavljali lik „žene“ potrebne tom društvu i kako su definirale društvenu ulogu žena i nastojale je „opriroditi“, esencijalizirati, prikazati kao nešto što je određeno biološkom datošću.

Ta žena je po pravilu uvijek zamišljana prvenstveno kao supruga, majka, odgojiteljica, ona koja ima rađati djecu koja će omogućiti neprestanu reprodukciju vjerskog i nacionalno-kulturnog ili idejno-političkog sistema vrijednosti, koja će biti (jeftina) radna snaga, poslušni podanici sistema, i naposljetku koja će biti, (muška djeca, naravno) u slučaju potrebe poslata u rat.

Bitno je napomenuti i to da se u tim narativnim konstrukcijama kojima se priželjkuje i oblikuje lik žene sav onaj šaroliki kompleks ženskog društva, izdiferenciran na najrazličitije načine (dobno, klasno, vjerski, nacionalno, ideološki, obrazovno, etički) sažima u jednu poželjnu ženu, te da te konstrukcije narativno podupiru i žene koje su pristale da djeluju na fonu te patrijarhalne matrice i zahvaljujući tome se i afirmirale kao „politička bića“ u javnom prostoru. A pri tome ti društveni normativi kojim nastoje obavezati žene kojima se obraćaju počesto ne obavezuju i njih same.

U radovima se, također, pokazuje kako su žene povećavale svoju vidljivost koristeći zadate patrijarhalne okvire i manevrirajući unutar njih a onda kada ih je politika poticala na to odozgo.

Sadržaj Zbornika u svojstvu promotora prisutnima na promociji predstavili su prof. dr. Amila Kasumović (Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju) i dr. Edin Omerčić (Institut za historiju  UNSA). O Zborniku, motivima i značaju obrade tema prezentiranih u njemu govorile su i urednice dr. Ramić i dr. Veladžić.

Autorice i autor radova u zborniku su: dr. Dženan Dautović (Zavičajni muzej Travnik), dr. Elma Korić (naučna savjetnica na Orijentalnom institutu UNSA), dr. Sonja Dujmović (viša naučna saradnica za modernu historiju BiH na Institutu za historiju UNSA), dr. Aida Ličina Ramić (naučna saradnica za modernu historiju BiH na Institutu za historiju UNSA), prof. dr. Ajla Demiragić (profesorica na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke Filozofskog fakulteta UNSA), dr. Sabina Veladžić (naučna saradnica za modernu historiju BiH na Institutu za historiju UNSA), mr. Melisa Forić Plasto (viša asistentica na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta UNSA).

Zbornik je dostupan i online https://ba.boell.org/sites/default/files/2023-02/zamisljanje-zene_interactive.pdf.

federalna.ba/Fena

zbornik