videoprilog Mujesire Purić (Federacija danas)

Mještani Goduše sami sanirali put ka staroj džamiji - nacionalnom spomeniku

Stara džamija u Goduši na području općine Visoko izgrađena je 1565. godine. S obzirom na to da je ovo jedna od najstarijih džamija na ovom području, a koja je u to vrijeme zbog svog položaja i oblika imala poseban geostrateški značaj, prije tri godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Da bi je sačuvali od zaborava i propadanja, mještani Goduše su pokrenuli niz aktivnosti da ovaj značajan kulturno-historijski spomenik bude dostupan svima.

Iako je stara džamija zajedno s haremom, koja se nalazi na uzvišenju iznad sela Goduša kod Visokog, u aprilu 2019. godine proglašena nacionalnim spomenikom, do nje je bilo skoro nemoguće doći zbog nepristupačnog terena.

Uvidjevši da brojni turisti prolaze kroz njihovo selo u pokušaju da dođu do ovog objekta, mještani Goduše su samoincijativno pokrenuli akciju čišćenja i sanacije jednog dijela puta. Asfaltirali su kritičnu tačku zbog koje su se turisti obično vraćali prije nego što i dođu do odredišta.

Pokrenuta je i akcija izrade projektne dokumentacije kako bi sanaciju kompletne dionice puta koji vodi ka džamiji mogao podržati i Grad Visoko, priča Eniz Babić, predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Goduša.

Džamija u Goduši građena je od kamena. Niska munara je kružne osnove, a prozori su četvrtasti s demirima. U okviru džamije je stari harem, koji još nije dovoljno istražen.

“Ovo joj daje posebnu notu, džamije nije namenijena samo za stanovnike Goduše. Bila je regionalni centar okupljanja. Nakon što je proglašenjena nacionalnim spomenikom ponovo će postati mjesto okupljanja, ali s drugom namjerom - da ljudi dođu, da vide ono što stoji tu 500 godina i nadam se da će ostati još barem 500 godina, ali da ima svrhu”, ističe Mujo Halilović, stanovnik Goduše.

Iako je bila izdvojena od sela, ova džamija je nekada bila značajno mjesto okupljanja. Nalazi se između općina Visoko, Ilijaš, Ilidža i Kiseljak, a nekada je predstavljala konačište i mjesto za molitvu trgovačkim karavinama koje su prolazile tzv. kiridžijskim ili sarajevskim putem prevozeću robu od Tuzle do Sarajeva ili Mostara. Jedan od najstarijih stanovnika 83-godišnji Husnija Šehović prisjeća se kako je to nekad bilo: “Nekad je bilo po 15 konjanika svezanih, a sad nema nikoga, sam sam gore, nisam htio da je napustim.”

Zahvaljujući, prije svega, agilnosti mještana Goduše, u ovu priču uključit će se svi nivoi vlasti. Dobili su obećanje da će napraviti put i u okviru projekta rekonstruisati džamiju da bi bila dostupna turistima, ali i vjernicima. Iz Zavičajnog muzeja Visoko najavljuju da će u narednom periodu u saradnji s Komisijom za nacionale spomenike Bosne i Hercegovine postaviti info-table.

“U narednom periodu postignut je dogovor da se radi projekt rekonstrukcije koji će podrazumijevati, prije svega, saniranje kapilarne vlage, a potom i ostalih elemenata”, navodi Habiba Efendira Čehić, viši kustos Zavičajnog muzeja Visoko.

Ako se spriječi daljnje propadanje ovog skoro 500 godina starog bisera i još neistraženog lokaliteta ovog područja, ono bi moglo biti magnet za privlačenje istraživača i turista, te značajan faktor za razvoj turizma Bosne i Hercegovine.

federalna.ba

Goduša Visoko nacionalni spomenik Nacionalni spomenici BiH
Kantonalna bolnica Zenica Kakanj Visoko FUP pretresi
0 18.11.2022 16:43
Dani Zaima Muzaferije Zaim Muzaferija Visoko Mica Todorović Strajo Krsmanović Rasim Kadić
0 17.11.2022 20:16
Sarajevo Visoko zagađenje zraka
0 04.11.2022 07:57
zagađenje zraka Zenica Kakanj Visoko Sarajevo
0 02.11.2022 08:18
Visoko Medresa Osman ef. Redžović Franjevačka klasična gimnazija
0 28.09.2022 20:14