Mit je da državna imovina pripada isključivo državi, kao i da pripada isključivo entitetima

Mit je da državna imovina pripada isključivo državi, kao i da pripada isključivo entitetima

OHR nastavlja slati poruke kojima, tvrde, razbijaju mitove u vezi s državnom imovinom. U najnovijoj objavi, kao mit ocjenjuju tvrdnju da državna imovina pripada isključivo državi, kao i da pripada isključivo entitetima.

Pojašnjenje: raspodjela državne imovine treba biti izvršena zakonom koji će usvojiti Parlamentarna skupština BiH, i to tako da se odgovori na potrebe svakog nivoa vlasti u državi. Organi vlasti, navode, trebaju upravljati ovom imovinom na odgovarajući i transparentan način u interesu građana.

Također, netačnim su ocijenjene tvrdnje da je namjera međunarodne zajednice da otme imovinu od države, entiteta i građana.

federalna.ba

OHR Državna imovina