Misija OSCE-a u BiH osuđuje svaki postupak i govor potaknut predrasudama ili mržnjom

Misija OSCE-a u BiH osuđuje svaki postupak i govor potaknut predrasudama ili mržnjom

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini osuđuje svaki postupak i govor potaknut predrasudama ili mržnjom i ukazuje s velikom zabrinutošću na nedavni porast broja ovakvih incidenata koji su se desili na određenim lokacijama u Republici Srpskoj, u vezi s obilježavanjem pravoslavnog Božića i neustavnog dana Republike Srpske, te u Federaciji BiH.

- Nažalost, ovakvi događaji postaju obrazac i praksa, te tokom perioda obilježavanja pravoslavnog Božića i 9. januara ponovo svjedočimo prijetnjama i uznemiravanju pripadnika nesrpskih zajednica u određenim dijelovima Republike Srpske, što je uključivalo kolone vozila, javna okupljanja na kojima su učesnici nosili vatreno oružje, vrijeđanje na nacionalnoj osnovi te veličanje ratnih zločinaca. I u Federaciji BiH su zabilježeni incidenti, uključujući i nanošenje štete imovini u posjedu Srba. Ovakve demonstracije zastrašivanja i sile siju strah i unose podjele u zajednice koje se trude da idu naprijed i obnove narušeno povjerenje - navode iz OSCE-a.

Prema podacima prikupljenim u okviru Programa praćenja koji provodi Misija, uprkos pokazateljima i inicijalnim dokazima o postojanju predrasuda, nadležni rijetko adekvatno postupaju u vođenju istrage i krivičnom gonjenju počinilaca, a izostaju i druge potrebne radnje.

Ponavljanje incidenata ove vrste, ukazuje na postojanje kulture nekažnjavanja, jer su dosadašnje reakcije nadležnih institucija imale mali ili nikakav učinak na suzbijanje ili sprečavanje ponavljanja ovakvih pojava.

- Međutim, uvažavajući navedeno, ističemo da su nakon nedavnih dešavanja u Vlasenici i Srebrenici organi reda reagovali adekvatno i brzo, ne obazirući se na sve veći pritisak javnosti i pozive da zanemare svoje zakonske obaveze. Misija također pozdravlja i osudu ovih incidenata. Pozivamo nadležna tužilaštva da provedu detaljnu istragu i dobro razmisle o mogućim optužbama i motivima, uvažavajući i domaće krivične propise i obavezujuću sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava. Sva ostala nadležna tijela i organi dužni su odgovoriti na ove i druge slične incidente adekvatno i bez odlaganja, te pružiti podršku i zaštitu žrtvama i njihovim zajednicama - navodi se u saopćenju. 

Kažu da je najvažnije od svega uvažiti činjenicu da se ove epizode ne dešavaju u izolaciji, te da ih treba preispitati u okviru šireg konteksta retorike podjela i mržnje, kojoj pribjegavaju određeni izabrani zvaničnici, javne ličnosti i medijske organizacije. Angažovanje institucija i pojedinaca u promovisanju isključivanja, diskriminacije i marginalizacije građana i građanki koji ne pripadaju dominantnoj nacionalnoj, vjerskoj ili političkoj grupi, izraz je jasne podrške sukobu i mržnji.

To uključuje i kontinuiranu službenu podršku obilježavanju neustavnog dana Republike Srpske, što vodi daljnjem urušavanju temeljnih ljudskih prava i vladavine zakona, uključujući tu i autoritet pravosuđa. Misija ponovno osuđuje svako postupanje suprotno principima inkluzivnosti, pluralizma i demokratije, na kojima se temelji Bosna i Hercegovina.

Nadležne institucije i osobe na pozicijama moći i utjecaja, uključujući tu i izabrane zvaničnike, moraju raditi za dobrobit svih ljudi u svom području odgovornosti, bez obzira na njihovo porijeklo ili vjersko ubjeđenje. Budući da su pred zakonom svi jednaki, izabrani nosioci vlasti imaju obavezu da aktivno i odlučno osude sve incidente i krivična djela motivisana predrasudama kao i govor mržnje.

- Zaista, oni moraju raditi na jačanju jedinstva u društvu, a ne na njegovom urušavanju, te moraju osigurati nultu stopu zakonske, društvene i kulturološke tolerancije prema onima koji žele napadati ili marginalizirati određene grupe ili pojedince u društvu. Ukratko, lideri i institucije moraju pružiti sigurnost, bezbjednost i dobrobit svima koji žive u Bosni i Hercegovini - poručuju iz Misije OSCE-a.

federalna.ba/Fena

OSCE