Misija OSCE-a u BiH obilježava Svjetski dan djece
(Izvor: Fena/OSCE)

Misija OSCE-a u BiH obilježava Svjetski dan djece

Povodom Svjetskog dana djece, Misija OSCE-a u BiH koristi priliku da podsjeti sve institucije i pojedince na njihovu obavezu da zaštite djecu od svih oblika diskriminacije.

- Iako je BiH ratifikovala i prihvatila brojne konvencije i obaveze koje štite prava djece, 13 posto roditelja koji su učestvovali u javnoj anketi iz 2023. godine, a koju je naručila naša misija, izjavilo je da se njihovo dijete ne osjeća ugodno u školi zbog svog pola, etničke pripadnosti, društvenog porijekla, jezika, vjerskog uvjerenja, ekonomskog statusa ili invaliditeta - saopćeno je iz OSCE-a.

OSCE, također,  napominje da "moramo nastaviti zajedno raditi na zaštiti sve djece od diskriminacije i osigurati im inkluzivno, inspirativno i motivirajuće obrazovno iskustvo".

federalna.ba/Fena

OSCE Svjetski dan djeteta