Ministar Kozlić za FR: Novi zakon nudi veću autonomiju univerzitetu i štiti prava profesora i studenata

Gost ovog izdanja emisije Intervju na Radiju Federacije BiH  je ministar obrazovanja nauke,kulture i sporta  u Vladi Zeničko-dobojskog kantona prof. dr. Spahija Kozlić.Ministar Kozlić između ostalog, govori o milionski vrijednim  projektima energetske efikasnosti i utopljavanju školskih i fakultetskih objekata,materijalnom statusu oko šest hiljada radnika u obrazovanja  u ovom kantonu,finansiranju rada institucija kulture kojima su osnivači gradovi i općine, ali i o značaju novog   Zakona o visokom obrazovanju  čije je donošenje izazvalo  nesuglasice između ministarstva i menadžmenta Univerziteta.

- Ideja da se donese novi Zakon o visokom obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona je začeta 2019. Godine. Postojeći Zakon, odnosno, Zakon koji je već van snage je zastario, konfuzan on je usvojen 2009. godine,imao je više intervencija i procjenili smo da je potrebno donijeti novi tekst Zakona o visokom obrazovanju. Bilo je više varijanti tog Zakona i na kraju Skupština je  usvojila novi Zakon o visokom obrazovanju. Koje su osnovne razlike u odnosu na stari Zakon?Prije  svega jača se institucionalna autonomija Univerziteta i dodatno se šire akademske slobode, to se vrlo jasno može vidjeti po nekim normativnim rješenjima u samom tekstu, posebice u davanja saglasnosti za imenovanje rektora i prorektora  te Statuta Univerziteta u Zenici. Do sada je saglasnost davala za imenovanje rektora i prorektora Vlada kao i za Statut Univerziteta, takođe Vlada ZDK. Sada toga nema,to je isključivo  ingerencija, odnosno, nadležnost Senata Univerziteta u Zenici i to su jasni pokazatelji da se radi o širenju autonomije Univerziteta u Zenici. U pogledu akademskih sloboda reducirali smo broj rukovodnih funkcija, neke je to možda gore na Univerzitetu i pogodilo budući da neki imaju i po četiri,pet funkcija, to je gomilanje funkcija  što može upućivati na korupciju i tako dalje. Reducirali smo broj rukovodnih  funkcija na maksimalno dvije, nadalje kada  je u pitanju napredovanje nastavnog osoblja riješili smo to na način da nastavno osoblje nema više straha od mogućnosti  da mu se odbije  napredovanje. Nažalost, do sada je bila situacija da nastavnik sam procjenjuje  da li postoje uslovi za napredovanje. Sada smo to riješili na način da komisija to procjenjuje i ukoliko nema uslova za napredovanje, po automatizmu se dobija reizbor što do sada nije bio slučaj.Zbog toga smo imali  i imamo nekoliko predmeta na sudovima na području Zeničko dobojskog kantona i to nije dobro. Na ovaj način ćemo osigurati akademske slobode nastavnicima na Univerzitetu u Zenici.
 Mi smo pojednostavili postupak donošenja novih sudijskih programa u do sadašnjem zakonu konačnu riječ daje Skupština.  Novim Zakonom  to čini u konačnici Vlada ZDK i time ćemo ubrzati  postupak otvaranje novih studijskih programa kako bi smo ispoštovali ono što tržište i zajednica traži na području Zeničko- dobojskog kantona Osim toga otvorili smo mogućnost dualnog  obrazovanja. To jedan veliki posao koji predstoji i  Univerzitetu  u Zenici i resornom ministartsvu.  Takođe, smo predvidjeli obavezu  Univerziteta  da donese i elektronske indekse da idemo u korak sa evropskim univerzitetima i ono što je takođe, bitno obaveza jeste obavezni sistematski ljekarski pregled prije početka nove akademske godine. To imam riješeno i  Zakonima o osnovnoj i srednjoj školi i kolektivnim ugovorom i to su sve pogodnosti kojima ćemo siguran sam pospješiti visoko obrazovanje na području Zeničko-dobojskog kantona,kaže između ostalog prof dr Spahija Kozlić za Radio Federacije BiH.

 

Velida Kulenović