videoprilog Muhameda Čabrića (Sport)

Mini hipodrom uz terapijsko jahanje u Doboj-Jugu

Iako je u našoj zemlji nekada bilo izuzetno zastupljeno, novo vrijeme je jahanje gotovo potpuno protjeralo iz naših života. Zahvaljujući entuzijastima, ovaj sport, ali i hobi i rekreacija polako se vraća.

Mala škola jahanja sa mini hipodromom u Doboj-Jugu još je vrednija imajući u vidu činjenicu da kroz terapijsko jahanje pomažu i osobama s poteškoćama u razvoju, ali i da sve to podrazumijeva isključivo pasminu bosanskog brdskog konja, koji je bio i ostao dio naših svakodnevnih života i navika.

federalna.ba

Doboj Jug konji