Prilog: Sanela Hodžić

Milioni maraka javnog novca za održivi povratak trošeni netransparentno – projekti nedovršeni

Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini predstavila je analizu utroška javnih sredstava za održivi povratak kroz sve nivoe vlasti za period od 2018. do 2021. godine na području 20 općina u Bosni i Hercegovini. Ova analiza pruža uvid u trošenje sredstava kroz konkretne i utvrđene primjere na terenu, kroz projekte koji su nedovršeni, nefunkcionalni i finansijski neracionalni, što navodi na zaključak da se javni novac troši nenamjenski.

 

Milioni maraka javnog novca usmjerenih ka povratku i unapređenju životnog standarda povratnika trošeni su često neusklađeno sa planom, neodgovorno, navođeni ličnim i stranačkim interesima. Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić kroz konkretan primjer navodi kako je novac trošen bez adekvatnih konsultacija sa onima kojima su ta sredstva namijenjena.

 

Također je uočena praksa dodjele sredstava za projekte potencijalnim glasačima, te prikrivanje neregularnosti kroz dokumentaciju, za koju se u većini slučajeva saznalo kroz rad na terenu. Tako, na primjer, imamo zgradu u Drvaru bez kanalizacionog priključka, te sela u Rudom i Foči bez priključka za struju u domaćinstvima, iako je prikazano da je izvršena elektrifikacija. Imamo i primjer u selu kod Bosanskog Grahova gdje je načelnik asfaltirao put koji vodi do kuće njegovih roditelja, dok se, recimo, u Modriči ne želi pristupiti izgradnji puta, iako je lokalno stanovništvo spremno na sufinansiranje.

Odbornik u Općini Foča Izet Spahić jedan je od prvih povratnika na to područje Republike Srpske. Svjedoči da je ambijent u kojem živi neodrživ, da utrošak sredstava nije kvalitetan i dovoljan, te da implementacija dugo traje.

Ono što je poražavajuće jeste demografska slika koja govori da je veliki broj kuća izgrađen ili obnovljen, ali da ključevi nikad nisu preuzeti. Iako se na terenu vidi želja za oporavkom, za neke je već kasno, ističe saradnik na projektu Vladimir Ruf iz Vareša.

Aktivnosti koje su realizirane u okviru ovog projekta dio su šireg programa koji je finansijski podržao USAID, a koji provode Centri Civilnih Inicijativa. Prvi put na terenu širom BiH, kroz monitoring 20 općina, argumentirano i sa konkretnim primjerima prezentiran je utrošak javnog novca na način koji nije transparentan i namjenski. Međutim, i dalje je otvoreno pitanje: Ko je i koliko trošio namjenski novac? 

Unija za održivi povratak i integracije Federalni radio
sport Federalni radio
0 07.02.2023 18:13
Vijesti u 17 Federalni radio
0 07.02.2023 16:47
sport Federalni radio
0 06.02.2023 23:34
sport Federalni radio
0 06.02.2023 17:33
Vijesti u 17 Federalni radio
0 06.02.2023 17:21
sport Federalni radio
0 05.02.2023 23:26