Mijatović i Hrnjić: Kanton Sarajevo treba biti primjer ostalim kantonima

Mijatović i Hrnjić: Kanton Sarajevo treba biti primjer ostalim kantonima

Federalni ministar poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić sa saradnicima boravio je danas u posjeti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo. 

Ministar privrede KS Zlatko Mijatović je ovom prilikom na sastanak pozvao, pored svojih saradnika, i dekane Poljoprivedno-prehrambenog i  Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te predstavnike PD Butmir i direktoricu KJP Veterinarska stanica. 

Na dnevnom redu navedenog sastnaka našla su se tekuća pitanja koja povezuju ova dva ministarstva. 

Sastanak je završen s nizom konstruktivnih zaključaka, te su se svi relevantni akteri složili oko zajdničkog cilja što je rad na unapređenju standarda u oblastima poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva. 

Ministar Hrnjić se zahvalio na dočeku, naglasio opredjeljenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za suradnju sa kantonalnim ministarstvom privrede, te je dodao kako Kanton Sarajevo treba biti primjer ostalim kantonima kako se institucionalno i temeljito sarađuje s višim nivoima vlasti, saopćila je Služba za protokol i press KS.

federalna.ba/Fena

Kemal Hrnjić Zlatko Mijatović Kanton Sarajevo