Prilog: Ermina Jalimam

Mehmedović traži reviziju Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Zastupnik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović tražit će na sutrašnjoj sjednici tog doma da nezavisna revizorska kuća izvrši reviziju rada Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te reviziju prikupljanja i raspodjele prihoda od 2018. do 2023. godine. Mehmedović tvrdi da svi relevantni finansijski podaci ukazuju da se raspodjela prihoda od indirektnih poreza godinama vrši na štetu Federacije, a u korist Republike Srpske.

Neravnomjerna raspodjela prihoda od indirektnih poreza vidljiva je, među ostalim, iz podataka da je u prva dva kvartala 2023. izvoz iz RS-a činio 31,6 posto, a izvoz iz Federacije BiH 68,4 posto ukupnog bh. izvoza. Što se tiče uvoza, Republika Srpska je učestvovala sa 26,1 posto, a Federacija sa 73,9 posto, iznosi Mehmedović:

„Relevantni finansijski podaci ukazuju da se raspodjela prihoda od indirektnih poreza godinama vrši na štetu Federacije, a u korist Republike Srpske, jer trenutno RS-u pripada 34,4 posto, Brčko distriktu 3,55 posto, a Federaciji BiH 62,05 posto.“

Mehmedović je podsjetio da se na podračunu Centralne banke BiH  nalazi više od 250 miliona KM neraspoređenih sredstava od putarina, jer Upravni odbor još nikad nije utvrdio konačnu metodologiju za raspodjelu prihoda namijenjenih za izgradnju autoputeva u Bosni i Hercegovini. Zbog svega Mehmedović zaključuje da je Upravni odbor Uprave dužan da poštuje vladavinu prava i da mora u što kraćem roku angažovati nezavisnu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju za period od 2018. do 2023. godine. Na sutrašnjoj sjednici Doma uputiće još tri inicijative o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih u pojedinim državnim institucijama sa sjedištem u Mostaru, Banjoj Luci i Sarajevu:

„Zastupljenost Bošnjaka i ostalih je poražavajući, jer Bošnjaka ima 800 manje od broja koji im pripada po Zakonu o upravi i popisu stanovništva iz 2013. godine.“

Mehmedović posebno ističe da je godinu nakon formiranja novog saziva Vijeća ministara BiH stanje o ovom pitanju pogoršano. 

Šemsudin Mehmedović Federalni radio
sport Federalni radio
0 19.04.2024 00:01
Vijesti u 22 Federalni radio
0 18.04.2024 22:35
sport Federalni radio
0 18.04.2024 17:49
Vijesti u 17 Federalni radio
0 18.04.2024 17:01
sport Federalni radio
0 17.04.2024 00:02
Vijesti u 22 Federalni radio
0 16.04.2024 23:03