Usklađivanje penzija, covid paketi i proširenje esencijalne liste lijekova

U Federaciji danas smo razgovarali sa Redžom Mehićem, predsjednikom Saveza udruženja penzionera Federacije.

Za početak želi da poruči penzionerima, odnosno javnosti, da svake godine sva udruženja održavaju godišnje izvještajne programske skupštine na kojim analiziraju prethodnu godinu i sve probleme sa kojima su se suočavali.

"Tako je urađeno i ove godine. Federalni Savez je održao svoju skupštinu negdje polovinom aprila, upravo prije ovog termina kad je trebalo da bude redovno usklađivanje. I otprilike sve ovo je stavljeno na papir, usvojeni zaključci i Upravni odbor, kao operativni organ skupštine, je dobio konkretne zadatke šta dalje da radi. Jednom rječju, situacija kod ove populacije koju krasi starost, a koju u principu prati bolest i siromaštvo. Dakle ta tri faktora determinišu pojam današnjeg penzionera. Ako se ima na umu koliko njih prima najnižu penziju, koliko zajamčenu, onda je potpuno sve jasno. Mi u Savezu penzionera poduzimamo opsežne mjere s ciljem da detektujemo probleme i da na pristojan način prezentujemo Vladi FBiH kako bi sve te čimbenike uvjerili da je stvarno stanje neodrživo i da tražimo zajedno najpovoljnija rješenja za ovu populaciju."

Ističe da je problem isklađivanja penzija veoma kompleksan i da ga treba sagledati sa svih aspekata.

"Ovdje treba poći od onih temeljnih odrednica. Npr. Zakon o PIO-u koji je jedan od najboljih zakona i koji je regulisao puno stvari je definisao da se svake godine 15. aprila, sa primjenom od 1. januara, vrši usklađivanje penzija u odnosu na dva faktora - rast BDP-a u prethodnoj godini i rast cijene troškova života. To je i ove godine urađeno i na osnovu podataka Zavoda za statistiku, kao relevantne institucije Vlade FBiH, oba ova faktora su negativna. Znači, kad je u pitanju usklađivanje, i zakoni i odnos Vlade, Vlada je u pravu, oba faktora su negativna,nema se šta sabirati i nema se šta dodavati na penziju. Međutim, mi u rukovodstvu Saveza upravo tražimo sastanak da Vladi pojasnimo da smo mi ljudi koji su dobro informisani, koji znaju koji su problemi, koji smo svjedoci da je epidemija učinila svoje, da je stvarno rast BDP-a pao, da je veliki broj ostao bez posla, da veliki broj ne prima plaće itd. Međutim, ovaj drugi faktor, rast cijena troškova života, mi ne možemo i nećemo u Savezu da prihvatimo. To je prosječna cijena rasta troškova života. Sabirajući tehničku robu, namještaj, luksuznu opremu sa osnovnim životnim namirnicama, a penzioneri upravo sav taj dio penzije koji imaju na raspolaganju potroše za ishranu. Prema tome,ovaj dio za šta penzioneri troše te svoje skromne prinadležnosti je drastično poskupio u prošloj godini i svjedoci smo da i dalje poskupljuje. Želimo da uvjerimo Vladu da su stvarno troškovi života običnog smrtnika, čovjeka penzionera itekako porasli."

Mehić kaže da ne vole postavljati ultimatume, ucjenjivati itd.

"Mi smo veoma realni i informisani. Znamo u kakvim uslovima radi i Vlada i Parlament i kakva je politička, ekonomska i zdravstvena situacija. I kad to sve saberemo imamo na umu sve te faktore i mi samo molimo da u roku najkasnije od 15 dana Vlada, ne ispuni zahtjeve, nego upriliči sastanak sa delegacijom rukovodstva penzionera. Tražimo povećanje penzija za onaj iznos porasta troškova života i tzv. covid paket, jednokratnu novčanu pomoć kako bi ljudima bar sa najnižim primanjima koliko toliko ublažili te njihove slabosti ekonomske i pomogli. Veliki je broj lijekova koji nisu na esencijalnim listama i koje ljudi kupuju. I treće što tražimo je da se esencijalna lista lijekova proširi sa lijekovima i medikamentima koji su potrebni za liječenje koronavirusa."

federalna.ba

Redžo Mehić Federacija danas
Federacija danas
0 27.07.2021 16:39
Emisije FTV emisije Federacija danas FTV
0 26.07.2021 17:33
Federacija danas
0 23.07.2021 16:35
Federacija danas
0 22.07.2021 16:46
Federacija danas
0 21.07.2021 17:58
Federacija danas
0 20.07.2021 17:38