Međunarodna konferencija CMBEBIH'23 i Mediteranska konferencija MEDICON'23 u Sarajevu

Sarajevo je domaćin Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inženjeringu i Mediteranske konferencije za medicinski i biološki inženjering i računarstvo. Događaj će okupiti više od 300 učesnika iz 40 zemalja.

Konferencija će se održati od 14. do 16. septembra, označavajući prvi put da Bosna i Hercegovina bude domaćin prestižnog MEDICON događaja koji se tradicionalno održava svake 3 godine u zemljama Mediterana.

Govori - predsjedavajuća konferencije, prof. dr. Lejla Gurbeta-Pokvić.

 

Pripremila: Arjana Tafro

Otvoreni program