Maja Gasal: "Akademija za žene osnažuje potencijale žene uz razvoj njene kritičke misli..."

"Akademija za žene je nevladina organizacija u Bosni i Hercegovini koja okuplja žene ali i mlade te u sklopu projektnih aktivnosti promovira ljudska prava, demokratiju i rodnu ravnopravnost u našem društvu. Osvještavanjem i radom na pažljivo odabranim temama, Akademija potiče razvoj kritičke misli, potragu za provjerenim izvorima informisanja, analizu trenutnih narativa ističući potrebu za odgovornim i aktivnim uključenjem u društveno političke procese. Akademija predstavlja platformu koja je usmjerena na rješavanje društvenih i političkih pitanja s ciljem jačanja demokratskog društva u Bosni i Hercegovini. Mi prakticiramo neformalno obrazovanje koje se bavi temama kao što su ljudska prava, gradanski aktivizam, rodna ravnopravnost, politička i medijska pismenost žena i mladih u politici ili onih koji su zainteresovani za ulazak u svijet politike. Kroz različite aktivnosti želimo osnažiti naše ciljne grupe da kritički razmišljaju i učestvuju u društveno-političkim zbivanjima. Naše aktivnosti usmjerene su  na obrazovanje, mentorstvo, povezivanje različitih aktera i podizanje javne svijest, te buđenje svijesti o pravima ali i obavezma nas kao pojedinaca/nki..." - navodi direktorica Akademije za žene Maja Gasal - Vražalica.

Razgovarala Aida Hadžiabdić

Otvoreni program