Lovci u humanoj misiji

Lovačko društvo „Neretvica„ Buturović Polje, kod Konjica, je održalo redovnu godišnju skupštinu na lokalitetu „Krivače“ u blizini Buturović Polja gdje je društvo izgradilo lovačku kuću i koje je idealno mjesto za odmor u prirodi u ovom vrelim danima. Nakon skupštine članovi su organizovali druženje, a jednom članu udruženja, čija je kuća nedavno izgorjela u požaru uručili su 6000 KM, koje su prikupili sa ostalim udruženjima sa područja Neretvice. Lovci su obavijestili građane da bez naknade mogu boraviti na ovom lokalitetu, koji su izgradili vlastitim sredstvima, kao i još 14 sličnih objekata na području na kojem gazduju. 

Prilog Amila Habibija.

Otvoreni program