Prilog: Amra Ličina

Lažne diplome i korupcija - sporadično krivično procesuiranje

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Sarajevo protiv donedavnog izvršnog direktora za pogrebne i tehničke poslove preduzeća “Pokop” Asmira Hodžića, zbog krivičnog djela krivotvorenje javne isprave (diplome). S lažnom diplomom primao je mjesečnu plaću višu od 2.800 KM. I nije izolirani slučaj. Prema podacima Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ovakvih slučajeva u Bosni i Hercegovini je na stotine.
Podaci, koje je do sada dobila ova državna Agencija o tome šta je otkriveno na pojedinim nivoima vlasti, pokazuju svu ozbiljnost situacije i opravdanost postupka revizije diploma koji traje od 2017. godine, kaže Sanita Sivić, stručna savjetnica za odnose s javnošću u Agenciji:
“Od trinaest timova na području Bosne i Hercegovine, do sada smo informacije u vezi s ovim pitanjem dobili od osam timova, odnosno tijela u Bosni i Hercegovini. Analizirajući dobijene izvještaje, posebno nas je zabrinula činjenica da su nevjerodostojne diploma pronađene i u domovima zdravlja, bolnicama i vrtićima. Dakle, institucijama koje brinu o životu i zdravlju ljudi i djece.”

Sivić je pozvala sve institucije i timove za sprečavanje koji nisu pokrenuli proces provjere diploma, da to učine:

Ovo pitanje mora biti visoko na listi prioriteta svih institucija koje žele da se bore protiv korupcije.”

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo prvi je počeo proces provjere srednjoškolskih i fakultetskih diploma, te je tom prilikom utvrđen veliki broj falsifikovanih diploma. Šef Ureda Erdoan Kafedžić:

“Dakle, radi se o falsifikatima. Konkretno, to je 89 diploma srednjih škola i tri fakultetske diploma. Za ova spomenuta lica, koja su krivotvorila diploma i za koje iz obrazovnih ustanova nisu mogli utvrditi vjerodostojnost njihovih diploma, Ured je podnio prijave Kantonalnom tužilaštvu.”  

Nisu falsifikovane diplome problem samo u Bosni i Hercegovini, on se prenosi i u druge države. Zbog posla u Njemačkoj, od 2013. je samo putem zvanične Agencije za rad i zapošljavanje BiH otišlo 5.157 medicinskih sestara i njegovatelja. Boris Pupić iz Agencija za rad i zapošljavanje BiH kaže da su svi koji su otišli diplome stekli pošteno. Ipak, podsjećamo, početkom 2019. skandal s lažnim diplomama uzdrmao je do tada odličan ugled njegovatelja iz Bosne i Hercegovine:

„Oni su svi imali diplome koje su bile uredno ovjerene s apostile pečatom, ali kada smo otišli u Njemačku na teren da provjerimo nakon te afere, nije bilo tih kandidata koji su na taj način došli do diplome."

Prema riječima Dževada Drine, profesora sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, ovakva situacija ima samo jedno ime – korupcija.

”Radi se o nečemu što predstavlja blamažu cjelokupnog društva. Obrazovanje treba da je cvijet društva i inteligencije i da vodi naprijed. A ukoliko se događa korupcija u tom dijelu sistema, onda je očigledno da napretka nikakvog nema.”

Ono što je specifično, do sada, iako je otkriven veliki broj lažnih diploma, niko iz ustanova koje su izdale sporne isprave nije odgovarao. Tek postoji poneki sporadičan slučaj krivičnog procesuiranja osoba koje su na nezakonit način došle do diplome. 

korupcija diplome falsifikovane diplome lažne diplome Federalni radio
sport Federalni radio
0 01.12.2022 23:47
Vijesti u 22 Federalni radio
0 01.12.2022 22:16
Johann Sattler Transparency International BiH Transparency International u Bosni i Hercegovini Transparency International korupcija Evropska Unija
0 01.12.2022 18:44
Federalni radio Zastupnički dom FBiH Predstavnički dom FBiH Parlament FBiH
0 01.12.2022 18:24
sport Federalni radio
0 01.12.2022 18:03
Vijesti u 17 Federalni radio
0 01.12.2022 18:02