Kultura u Bosni i Hrecegovini ima svoje uspješne i ugledne ambasadore. Dževad Šabanagić, dugogodišnji violinista, koncertmajstor Sarajevske filharmonije, muzički pedagogg jedan je od njih.

Gost ovog izdanja emisije je Dževad Šabanagić, dugogodišnji violinista, koncertmajstor Sarajevske filharmonije, muzički pedagog... Ovoga puta, u fokus je gradska tradicijska muzika Bosne i Hercegovine koja je činila repertoar profesora Šabanagića. Djelovao je u Narodnom orkestru AKCUS „Seljo“ i Narodnom orkestru pod vodstvom Jovice Petkovića, sarađivao sa mnogobrojnim narodnim umjetnicima... Govorili smo o vremenima kada su na RTV Sarajevo djelovali Plesni, Simfonijski, Jazz, Narodni, Tamburaški orkestar... Sve je ovo bila prilika za mlade i obrazovane muzičare - nova radna mjesta i nešto što nas vodi naprijed, ka razvoju. Uređuje: Lamija Šeper-Mačković

 

Dževad Šabanagić Moj život je muzika Federalni radio
sport Federalni radio
0 28.11.2023 23:47
Vijesti u 22 Federalni radio
0 28.11.2023 21:42
Vijesti u 17 Federalni radio
0 28.11.2023 17:34
sport Federalni radio
0 28.11.2023 17:30
sport Federalni radio
0 27.11.2023 23:26
Vijesti u 22 Federalni radio
0 27.11.2023 22:28