Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan

UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) udružili su snage za rad na projektu Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs) koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj da njeguje interkulturni dijalog i da pojača društveni i ekonomski uticaj kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija).

Pristupom koji je usmjeren na zajedničko djelovanje javnih institucija, privatnog sektora, organizacija civilnog društva u kuturi, ali i stručnjaka u kulturnim i kreativnim industrijama, CC4WBs projekat ima za cilj:

(1) poboljšanje učinka kulturnog i kreativnog sektora na Zapadnom Balkanu;

(2) ojačavanje saradnje u kulturi u regionu i sa regionom;

(3) unapređivanje inkluzivnog kulturnog naslijeđa za lokalni razvoj.

Region Zapadnog Balkana je bogat raznolikim kulturnim naslijeđem i predstavlja živopisnu pozornicu za sve stručnjake iz kreativnih industrija. Regionalna saradnja i zajedničko stvaralaštvo zahtijevaju podstrek i podršku, ali su već uveliko u toku.

Neupitni potencijal za dalji razvoj kulturnih i kreativnih industrija ovog regiona je predstavljen na brojnim festivalima i događajima u oblasti kulture, od kojih se neki održavaju već decenijama, dok u posljednjih nekoliko godina bujaju i nove inicijative i organizacije.

Kulturne i kreativne industrije predstavljaju važnu razvojnu priliku za Zapadni Balkan, imajući u vidu brojne talente i ambiciozne pokretače rasta u ovom sektoru.

Finansiranje putem grantova i prilike za jačanje kapaciteta u okviru CC4WBs projekta su organizovane u četiri teme:

(1) unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora;

(2) mobilinost umjetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza;

(3) regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa;

(4) zaštita i korištenje kulturnog naslijeđa za održivi razvoj.

Otvoreni pozivi za prijedloge projekata i prijave bit će objavljeni u fazama tokom implementacije projekta u narednih nekoliko godina. Svi zainteresovani, organizacije i pojedinci, bit će pozvani da pošalju svoje prijave u skladu sa gore navedenim temama.

Jovana Tomić,  British Council:

( Dunja Jelovac )

Otvoreni program