Kubat: Ekološki incident na Drini je problem koji ne poznaje granice

Suočeni smo s još jednim ekološkim incidentom. Ogromne količine otpada zaustavile su se na brani HE Višegrad. Otpad koji je završio u rijeci Drini nije nastao samo u BiH nego je stigao iz pritoka iz Srbije i Crne gore.

Safet Kubat, aktivista i osnivač grupe „Rijeke BiH - Budi promjena“, kaže da se o zagađenje rijeka treba pristupiti kao  ekološkom problemu koji ne poznaje državne granice.

Sankcioniranje nesavjesnih građana koji zagađuju okolinu je jedno od rješenja kao i organizovano odvoženje otpada uz ekološko opismenjavanje i razvijanje ekološke svijesti, smatra Kubat.

- Ovo je ogromna ekološka šteta, i to nije prvi put da se dešava. Kada je građena HE Višegrad  nije se vodilo računa o tome da riječni tok može donijeti ogromne količine otpada. Ovo je međudržavni problem jer rijeke ne poznaju državne granice. Mi u BiH govorimo o problemima vezanim za EU, mi se trebamo vratititi pitanju rješavanja zbrinjavanja otpada, rješavanja problema pitke vode.

U ZDK imamo 80 procenata neispravne vode u lokalnim vodovodima, smatra Kubat.

Rijeke su na udaru nesavjesnh građana koji prirodu unistavaju bacanjem otpada svih vrsta. Pogubna je plastika, ali i sav drugi otpad koji nakon obilnih padavina pluta rijekama čije su obale postale deponije.

- Represivne mjere, kažnjavanje je jedan od načina sankcionisanja prekršilaca, odnosno, zagađivača rijeka i obala. Kada mi uslikamo one koji bacaju otpad u rijeke i objavimo na društvenim mrežama, to ponekad ima više efekta negoli represija. Svjestan sam da živimo u BiH, ali mi u našoj grupi podstičeno građane na stalno čišćenje obala, a jedna od akcija na kojima ćemo raditi je organizovan odvoz smeća u općinama. Od marta ćemo raditi na primjeni Zakona o komunalnim djelatnostima. Komunalna preduzeća su obavezna da obezbijede odvoz otpada uz određenu naknadu. Primjera radi, općina Visoko ima gotovo stopostotnu pokrivenost odvoz otpada iz domaćinstava, što može biti dobar primjer i za ostale općine, kaže naš sagovornik.

Organizirali ste brojne akcije čišćenja obala rijeka i mobilišete ljude da se uključe u čišćenje, ali i  zagovaranje zdrave okoline. Ima li efekta, ili su ovo tek minimalni poticaji u osvješćivanju ljudi?

- Gradnja 400 minihidrolektrana bi povećala proizvodnju električne energije za 3 posto. Od gradnje minihidroelektrana nema velike koristi kad je u pitanju zapošljavanje, primjerice. S druge strane, one se grade u zaštićenim zonama i prijete zaštićenim riječnim vrstama.

Ja sam ponosan na mrežu aktivista i našu  grupu koja trenutno ima više od 22 hiljade članova. Upravo aktivistička mreža i kampanja usmjerena na zaustavljanje gradnje minihidroelektrana uticala je na donošenje Zakona kojim se predviđa ukidanje subvencija za izgradnju minihidroelektrana.

Voda je veliki prirodni resurs koji treba zaštiti.

Aktivisti mogu da utiču na stalno propitivanje poštivanja zakona. Društveni ekološki aktivizam je alat moderne ekološke borbe i zagovaranja zdrave okoline, smatra aktivista Safet Kubat iz Zenice, s kojim je razgovarala Velida Kulenović

Safet Kubat Federalni radio
Federalni radio sport
0 23.04.2024 23:21
Vijesti u 22 Federalni radio
0 23.04.2024 22:18
sport Federalni radio
0 23.04.2024 21:21
Vijesti u 17 Federalni radio
0 23.04.2024 17:19
Federalni radio sport
0 21.04.2024 23:01
Vijesti u 22 Federalni radio
0 21.04.2024 22:49