Kratina: Moguće je da roditelji njegovatelji i prosječnu plaću imaju

O ishodu sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije u Dnevniku 3 smo razgovarali sa Almom Kratina, šeficom Kluba DF-a u Parlamentu Federacije.

Kaže da se Klub DF-a nije izjašnjavao o amandmanima na Zakon o statusu roditelja koji imaju dijete s invaliditetom koje su poslali jer je Vlada FBiH prihvatila sve amandmane.

"Kad je prijedlog stigao u parlamentarnu proceduru, vidjeli smo da ima ozbiljnih zamjerki do te mjere da smo tražili mišljenje Ureda ombudsmana, posebno kad se radilo o dobnoj granici od 30 godina. To je bilo potpuno neprihvatljivo i vidjeli smo da ima raspoloženja da se to popravi. Na današnjoj sjednici su usvojeni najvažniji amandmani, a sve što predstavlja dodatnu potrebu da se popravi, planirali smo da se zakon popravlja u narednom periodu."

Ističe da reforma sistema socijalne zaštite, koja je nedostatna u Federaciji, kao i reforma zdravstvenog sistema, ide jako sporo.

"Danas je napravljen jedan veliki korak u ukidanju diskriminacije, poštivanju ljudskih prava jer prvi put ovu kategoriju imamo prepoznatu u sistemu. Ta kategorija roditelja koji trebaju biti roditelji njegovatelji i koji nisu konkurentni na tržištu rada, koji 24 sata njeguju dijete koje nije sposobno za samostalan život, je zaista vrlo značajno. Prvi put sistem uvodi u pravo potpuno nevidljivu kategoriju i daje mogućnost roditeljima njegovateljima da budu osigurani, da imaju penziono, zdravstveno osiguranje i minimalnu plaću. To je naravno vrlo mala, simbolična suma jer ne postoji suma koja bi se mogla adekvatno dati da zaista suštinski pomognemo."

Navodi da je danas prihvaćen i prijedlog Kluba DF-a da se u roku od 90 dana nakon što zakon bude objavljen u Službenom listu napravi evalucija i sagleda koliko je zapravo roditelja njegovatelja zatražilo taj status i koja sredstva su potrebna da se obezbijedi minimalna plaća - moguće je da bi nakon toga plaća mogla biti i prosječna.

O Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici Kratina kaže da je veliki porast slučajeva nasilja u porodici, naročito u toku pandemije.

"Neophodno je donijeti jedan pravni okvir koji će bolje zaštiti žrtvu. Davno smo ratificirali Istanbulsku konvenciju koja pruža adekvatan pravni okvir za zaštitu žrtava nasilja u porodici. Trenutni Zakon je donesen prije tog ratificiranja i 50% njegovih odrednica nije usklađeno sa Konvencijom."

Ističe da je frapantno što se preporuke Ureda revizora u velikom broju ponavljaju iz godine u godinu, te da je to nedopustivo.

Kratina navodi da na svakom zasjedanju razmatraju informaciju o pandemiji.

"Jedno od najvažnijih pitanja su vakcine. Odavno slušamo da su vakcine u dolasku, ali činjenica je da građani nisu imunizirani u dovoljnom broju."

federalna.ba

Alma Kratina Dnevnik 3
Dnevnik FTV Dnevnik 3
0 28.09.2021 00:15
Dnevnik 3 Dnevnik FTV
0 25.09.2021 23:41
Dnevnik FTV Dnevnik 3
0 25.09.2021 00:16
Dnevnik 3 Dnevnik FTV
0 24.09.2021 00:11
Dnevnik 3 Dnevnik FTV
0 23.09.2021 00:01
Dnevnik FTV Dnevnik 3
0 21.09.2021 22:59