Razgovarala Velida Kulenović

Korajlić: Nema napretka u sankcioniranju korupcije u BiH

Transparency International BiH svake godine objavljuje podatke vezano za sankcioniranje korupcije u Bosni i Hercegovini, koji pokazuju da već godinama nema nikakvog napretka, niti efikasnijeg pristupa pravosuđa u tim predmetima, te da se slučajevi visoke korupcije, poput afera „Bosnalijek“, „Pandora“ ili „Bobar banka“, nedovoljno efikasno procesuiraju. Pravosuđe se, kako kaže za Radio Federacije izvršna direktorica TI-a Ivana Korajlić, često suočava s političkim pritiscima.

„Tužioci ne žele da donose naredbe za sprovođenje istraga u kompleksnim slučajevima gdje će istrage dugo trajati, zahtijevajući i kapacitete i vrijeme, lakše se baviti jednostavnijim slučajevima“, navodi Korajlić.

„Tužilaštvo se koristi u političkim obračunima jer se izvlače neke prijave, jer je pogodno vrijeme da se neki ljudi procesuiraju, a druge se prijave drže u ladicama“, kaže izvršna direktorica Transparensy Internationla BiH nakon izvještaja koji je ova organizacija objavila vezano za sankcioniranje korupcije poput afera „Bosnalijek“, „Pandora“ ili „Bobar banka“. Dodala je da nema nikakvog napretka niti efikasnijeg pristupa pravosuđa u ovim predmetima, te da se slučajevi visoke korupcije nedovoljno efikasno procesuiraju.

„Imali smo samo šest podignutih optužnica za predmete visoke korupcije, a tim se predmetima najmanje bave Tužilšatva na najvišem niovu, koja bi trebala da procesuiraju visoku korupciju. Imamo sudske procese koji traju deset i više godina, a prosjek trajanja sudskih procesa za predmete korupcije je do četiri godine, ali veliki broj njih traje i duže. Statistika se povećava na sitnim primjerima korupcije na službenicima nižeg nivoa, na krivična djela davanja i primanja mita od policije, a dio - od kojeg javnost najviše očekuje rezultate od pravosuđa, u smislu procesuiranja zloupotrebe položaja na najvišim nivoima i druga krivična djela korupcije - tu rezultati izostaju. Vidimo potpuno selektivan pristup procesuiranju, jer imamo prijave koje čekaju godinama i gdje tužilaštva ne donose nikakve odluke ni o sprovođenju ni nesprovođenju istraga, čekajući neko bolje vrijeme, a onda imamo neke predmete koji se predstavljaju kao visoka korupcija, a koji su više u domenu nekih disciplinskih prekršaja“, navodi Korajlić u razgovoru za Radio Federacije BiH.  

Ivana Korajlić
Ivana Korajlić Transparency International BiH izbori zloupotrebe
0 02.08.2022 23:01
Branko Perić Arben Murtezić Ivana Korajlić Plenum
0 25.04.2022 22:11
Ivana Korajlić Transparency International Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH
0 09.06.2021 13:48
Odgovorite ljudima Ivana Korajlić Miralem Galijašević Elvir Karajbić Mirsad Čamdžić Hajrudin Žilić
0 05.05.2021 21:56
Ivana Korajlić TIBiH Odgovorite ljudima
0 05.05.2021 21:42
Senka Nožica Ivana Korajlić Tomislav Ljubić Hasim Šabotić
0 09.12.2020 22:20