videoprilog Mirele Čanović (Federacija danas)

Konferencija Asocijacije balkanskih univerziteta

„Akademska saradnja, izazovi i buduće perspektive na Balkanu“ naziv je godišnje konferencije Asocijacije balkanskih univerziteta, čiji je domaćin ove godine Univerzitet u Tuzli. Dvodnevna konferencija svečano je otvorena danas, a sastojat će se od četiri panel diskusije na kojima će govoriti eminentni profesori univerziteta, članova Asocijacije.

Internacionalizacija na balkanskim univerzitetima, potencijali i izazovi, Uloga univerzitetske mreže u evropskim integracijama Balkana, Mladi i njihovo učešće na Balkanu i Migracije na Balkanu - teme su kojima je posvećena ovogodišnja konferencija.

“Balkan je jedna posebna geografska cjelina sa zajedničkom historijom, kulturom, tradicijom i na ovim konferencijama tražimo načine rješavanja svih naših zajedničkih problema”, kazao je prof. dr. Erhan Tabakoglu, rektor Univerizeta Trakya i generalni sekretar BUA-e.

Među najvećim izazovima univerziteta, članova Asocijacije, jesu privlačenje većeg broja kvalitetenih studenata, kao i adekvatno pariranje, posebno azijskim univerzitetima, koji imaju veću finansijsku potporu. Na pomolu su već i neka rješenja.

“Da univerziteti međusobno usklade studijske programe, što će ih zajednički učiniti atraktivnijim za studente. Razgovaramo o tome da se u okviru Asocijacije ponudi program za balkanske studije. Taj program ne bi trebao biti baziran samo na jednom univerzitetu, nego na više njih, koji bi međusobno sarađivali“, objašnjava prof. dr. Sorin Costreie, prorektor na Univerzitetu u Bukureštu.

U kontekstu Univerziteta u Tuzli, internacionalizacija podrazumijeva i druge aktivnosti.

“Da povećamo mobilnost ne samo naših nastavnika i saradnika nego i studenata, da gradimo neke zajedničke studijske programe i privučemo i studente sa drugog govornog područja na naš univerzitet i u tom smislu smo i krenuli u izradu studijskih programa na engleskom jeziku”, istakla je dr. sci. Nermina Hadžigrahić, rektorica UNTZ-a.

Ministar obrazovanja i nauke TK-a Ahmed Omerović (SDA) napomenuo je kako tome ide u prilog skorašnji početak gradnje kampusa Univerziteta koji će biti dodatna pretpostavka za internacionalizaciju - osigurali su novac za projektnu dokumentaciju, a u budžetu rezervisali 4 miliona maraka za početak izgradnje.

Asocijacija balkanskih univerziteta je osnovana 2014. godine i danas broji 87 članova iz 11 balkanskih država. Inicijator osnivanja Asocijacije je bio Univerzitet Trakya iz turskog grada Edirne, a ove godine Asocijacijom predsjedava rektorica Univerziteta u Tuzli.

federalna.ba

Asocijacija balkanskih univerziteta