videoprilog Mirne Ždralović (Dnevnik 2)

Koga to ugrožavaju Bosanci? Ko su građani BiH?

Redovna sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ održana je danas o temi „Koga to ugrožavaju Bosanci? Ko su građani BiH?“.

Kako je kazao uvodničar prof. dr. Senadin Lavić, odavno traje proces planskog pretvaranje Bosne u slučajnu, vještačku i privremenu tvorevinu koju su navodno konstruirali komunisti i partizani 1943. godine, a onda internacionalni pregovarači u Daytonu 1995.

- To je antibosanski politički model u kojem se Bosna ne priznaje kao povijesna, kulturna i politička činjenica. U tom modelu političke ideologije niječe se bilo kakva mogućnost bosanske nacije i bosanskog identiteta. Samo bosanstvo je opanjkavano i interpretirano kao omražena nepostojeća kategorija. Uporno se pokušava nametnuti prevara da u Bosni nema Bosanaca – rekao je Lavić.

Navodi da je tokom 20. stoljeća, upornom političkom propagandom i posredstvom religijskih institucija, Bosni nametnuto etničko i nacionalno srpstvo i hrvatstvo i dijelom jugoslavenstvo, odnosno podmetani su programi "velikosrpstva, svetosavskog ekskluzivizma i svesrpskog teritorijalizma", s jedne strane, te projekti "velikohrvatskih pravaša starčevićevaca, endehazije i tuđmanizma", s druge strane.

- To nam kazuje da unutar Bosne nismo na adekvatan način proizvodili kontra-politike i političke ideologije koje bi se čvrsto suprotstavile dominantnom srpskom i hrvatskom antibosanskom hegemonizmu kojim se Bosna doživljava i definira kao predmet vlastitog ekspanzionizma. Osnovna prevara srbijanskih i hrvatskih ideologija na tlu Bosne ogledala se u pretvaranju religijskih grupa u nacije pri čemu se bosanska narodna grupa s muslimanskim vjerovanjem poima samo kao slavenizirana religijska grupa. Njoj se potpuno odriče bilo kakav etnicitet, a onda i nacionalnost. Stoga je tokom 20. stoljeća bosanstvo potpuno ignorirano i nedopušteno – dodao je.

Prof. dr. Enver Halilović napominje da protivnici građanskog uređenja države BiH zastupaju teoriju o BiH kao multinacionalnoj, a ne multietničkoj državi.

-  U suštini je riječ o Staljinovoj i Kardeljevoj definiciji nacije koja je služila za operativno političke potrebe kada je nekoj društvenoj grupi u komunističkim državama trebalo osporiti pravo na nacionalni identitet. Na osnovu toga u Jugoslaviji Bošnjacima je osporavan nacionalni identitet sve do pred kraj te zemlje, a danas se osporava BiH i mogućnost njenog građanskog uređenja, definirajući BiH kao tronacionalnu državu – rekao je Halilović.

Prof. dr. Zlatko Hadžidedić rekao je da Bosanci zasigurno ugrožavaju velikodržavne projekte Srbije i Hrvatske, te da bi bosanska nacija, kada bi se priznala pa barem kao i teoretske mogućnost, ugožavala postojeće grupe koje sebe nazivaju nacijama.

-  Nacija je u suštini svaka grupa ljudi koja uspije da se afirmiše kao grupa sa pravom na suverenitet, koja posjeduje ili pretendira da uspostavi vlastitu državu. Nacije se razlikuju, ali spaja ih zahtjev za suverenitetom. Kada danas govorimo o tronacionalnoj državi BiH, treba istaći da je ona nemoguća u modernom svijetu nacionalnih država. U doba kapitalizma ne može postojati nijedna druga vrsta države – istaknuo je Hadžidedić i dodao  da BiH prijeti raspad ukoliko se prihvati da je "ona višenacionalna država".

federalna.ba/Fena

Krug 99 Senadin Lavić Zlatko Hadžidedić Enver Halilović