Knjiga o Tari – Zdenko Lešić

**
Dobro je čitati ... čitati priču, otvoriti mape uma i prostranstva mašte, i osjećati bliskost i poštovanje spram bola i patnje, spram ushita i radosti aktera priče
**
Profesora, akademika Zdenka Lešića znamo i pamtimo kao čovjeka koji je cijeli svoj život posvetio naučnim istraživanjima u oblasti teorije i historije književnosti; autor je mnogobrojnih kritika, eseja, naučnih studija; izdvajamo – Polja svijetla i tamna, Jezik i književno djelo, Teorija drame kroz stoljeća u tri toma, Književnost i njena istorija, Klasici avangarde, Pripovjedačka Bosna, Saga o autoru ... Roman koji danas čitamo, Knjiga o Tari, drugo je prozno djelo profesora, akademika Zdenka Lešića. Prvi roman – Sarajevski tabloid – objavljen je 2001.godine u izdanju splitskog Feral Tribuna. Roman je nastajao u Londonu, gdje je prof.Lešić, nakon pakla i užasa ratnih godina u Sarajevu, predavao na Školi za slavenske i istočnoevropske studije. Roman Sarajevski tabloid, roman je o neposrednom iskustvu užasa, boli, straha, nemanja i patnje u opkoljenom Sarajevu 90-tih godina. Ovaj roman adaptiran je i za medij radija – u pet epizoda, u dramatizaciji i režiji Dubravke Zrnčić-Kulenović, a u produkciji Radija Federacije BiH. „Knjiga o Tari“ objavljena je 2004.godine u Nakladi „Zoro“, Sarajevo – Zagreb, u Biblioteci Postmoderne naracije, a nastajala je na Dalekom istoku, u gradu Seulu, Koreja, gdje je prof.Lešić bio pozvan kao predavač na Fakultetu za strane studije. U tom pejsažno i duhovno raskošnom ambijentu profesor se susreće sa filozofijom i konceptom budizma ... i sa Tarom.
**
Lešićeva dva romana „Sarajevski tabloid“ i „Knjiga o Tari“, specifični su mozaički hibridni romani o nošenju sa bolom kao osnovnim osjećanjem rata i postratnim nadvladavanjem ratne traume. U Tabloidu Lešić ispisuje svojevrstan roman dnevnik o ratnoj opsadi Sarajeva i pokušaju glavnog protagoniste romana, starog profesora, da nađe mogućnost izlaska iz grada i da na ratni užas odgovori izrazitim humanističkim. Lešić ispisuje civlini ratni roman. U okvirnoj kompoziciji romana Lešić ukazuje na destruktivnu i autodestruktivnu prirodu čovjekovog društva, čovjekovu sklonost ka uništavanju kako sebe tako i svega s čim dolazi u dodir, da bi u romanu dao čitavu galeriju likova koje ratna bol transformira na različite načine. Zato je Tabloid nepotkupivo iskren mozaik bola, ali i intelektualna hronika rata u čijoj se osnovi nalazi i tragična porodična priča. Knjiga o Tari je postratni roman autobiografskog karaktera sa osobenom postmodernom hibridizacijom naracije. U njegovoj podlozi nalaze se transformirani obrasci pikarskog i bildungsromana, gdje prvi omogućuju svojom nakanom da se priča ostvari kao kazivanje o putu i putovanju, o susretu identiteta i alteriteta, da se Knjiga o Tari ostvari kao interkulturni roman koji će velikoj povijesnoj priči susprotstaviti intimnu, malu, a ideološki postamentiranoj historiografičnosti klasičnog ratnog romana kulturološko arhivarski koncept povijesti u opisivanju ratnog apsurda. Transformirani obrasci bildungsromana omogućuju, pak, liniju romaneskne priče o duhovnom preobražaju naratora. On u susretu sa metafizičkom dimenzijom korejskog budizma, a romaneskna priča se događa se za vrijeme naratorovog boravka u Koreji gdje na seulskom univerzitetu predaje slavistiku, otkriva blagotovorni i spasonosni princip Tare, boginje milosti koja ima zadatak da spašava bića iz njihove zarobljenosti u materijalnom svijetu, odnosno svijetu samsare. Knjiga o Tari je metafizika i poezija bola o ratnom užasu, ali i roman o blagotvornom djelovanju interkulturnog susreta na naratora i ideja milosti i samilosti položenih u budistički princip Tare. – napisao je književni kritičar Enver Kazaz u tekstu Krvavi lom društva i poetički prevrati romana – kontekstualna situacija romana i njegove poetike osporavanja i opiranja, objavljenom u Časopisu Sarajevske sveske.
**
Akademik Zdenko Lešić preminuo je 18.maja 2018.godine, u Sarajevu. Rođen je na otoku Ugljanu. Sa osam godina, s roditeljima došao je u Sarajevo i ostao. Odlazio je mnogo puta, al' uvijek mu se vraćao. Odlazio je na univerzitete širom svijeta – na Columbia univerzitet, na Indiana univerzitet; u Londonu, na Školi za slavenske i istočnoevropske studije, daleke 1967.godine bio je prvi jugoslovenski lektor; Prof.Lešić na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predavao je teoriju književnosti; bio je član ANU BiH; dobitnik je Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva i 27-mojulske nagrade; Nagrade Udruženja književnika BiH; Nagrade „Veselin Masleša“; Nagrade Izdavačke kuće „Svjetlost“ ... a, možda je najveću nagradu prof.Lešić dao svojim studentima i svojim čitateljima. Poklanjao nam je svoje znanje, misli i razmišljanja, snove; učio nas novim čitanjima književnog teksta i upoznao nas sa Tarom.
**
Odabrala i uredila – Selma Dizdar
Ton-majstor – Šerkan Cakić
Izvor / foto – Selma Dizdar