Izviđačko ljeto na Boračkom jezeru

Organizovani u vodove, čete i odrede, izviđači su oduvijek privlačili pažnju svojom veoma jasnom strukturom, podjelom dužnosti, odgovornosti, zadataka i obaveza, ali  isto tako i veoma disciplinovanim, strpljivim i upornim edukativnim radom sa mladim generacijama.
Kretanje i snalaženje u prirodi, takmičenja, druženja, logorska vatra,  kampovanje, dizanje zastave, učenje raznim vještinama, kao što su "čitanje" karte, pravilna upotreba kompasa, signalizacija, vezivanje čvorova , dio su izviđačkog dana u kampu.Važnija znanja koja izviđači usvajaju su: orijentacija na karti i u prirodi, topografija, upoznavanje biljnog i životinjskog svijeta, putni znakovi, podizanje šatora, izviđačke pjesme, društvene igre u prirodi i zatvorenom prostoru, pionirstvo, signalizacija, prva pomoć te izviđački sportovi.
“Iza nas su veliki uspjesi, posebno u doba pandemije,  jer danas na svojih 70 godina postojanja naša organizacija okuplja 548 članova, što je porast za 200 članova u odnosu na godinu prije pandemije. Iako smo najveća platforma za djecu i mlade , svaka godina je i dalje za nas veliki izazov,  jer ovisimo od funkcionisanja kroz projektni pristup prema nadležnim nivoima vlasti , a priznanje organizacije za mlade od društvenog značaja je svakako cilj u sedmoj deceniji postojanja”, kaže naš sagovornik predsjednik Saveza izviđača Zenice Edin Šarić.

Urednica i voditeljica Alma Jusubašić