Izmještanje migranata sa lokacije 'Hipodroma' u privremene prihvatne centre
(Izvor: Fena/Služba za poslove sa strancima)

Izmještanje migranata sa lokacije 'Hipodroma' u privremene prihvatne centre

Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike Kladuše i izmještanje migranata sa lokacije “Hipodrom” u privremene prihvatne centre za smještaj migranata.

Inspektori Službe za poslove sa strancima izvršili su kontrolu kretanja i boravka migranata na lokaciji "Hipodrom", gdje su zatekli 201 osobu porijeklom iz Afganistana i Pakistana u improvizovanom šatorskom naselju, bez minimuma potrebnih uslova za boravak.

Od navedenog broja, zatečen je 171 član porodica, 27 samaca i tri maloljetnika bez pratnje. Služba za poslove sa strancima je porodice sa djecom izmjestila u privremene prihvatne centre namijenjene za smeštaj ranjivih kategorija Borići i Ušivak,  dok su samci smješteni u PPC Miral, saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.

Ovom prilikom pronađena su tri maloljetnika bez pratnje, te je obaviješten nadležni Centar za socijalni rad Velika Kladuša radi pokretanja procedura određivanja starateljstva i njihovog daljeg smještaja i zbrinjavanja u Centar za djecu i mlade Doboj Istok.

Migrantima će biti pružena adekvatna zdravstvena njega, te će biti provedene procedure u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama.

Provedena aktivnost je nastavak kontinuiranih operativnih aktivnosti Službe za poslove sa strancima na izmještanju migranata iz improvizovanih smještajnih kapaciteta u privremene prihvatne centre u cilju što boljeg upravljanja migracijskim procesima.

federalna.ba/Fena

Velika Kladuša migranti