Izložba o formiranju Drugog korpusa Armije R BiH

Izložba povodom 30 godina od formiranja 2. Korpusa ARBiH, postavljena je u Muzeju istočne Bosne i moći će se pogledato do kraja mjeseca u galeriji muzeja. Autor izložbe je kustos istoričar Nermin Ibrić.

Postavljeno oko 300 fotografija koje su hronološki poredane od pripreme, početka, pa do kraja agresije na BiH. 

- Uvodni dio izložbe posvećen je pripremi agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, početak agresije, organizovanje odbrane i formiranje jedinica Drugog korpusa Armije R BiH. Izložba je dokumentarnog karaktera. Prikazano je formiranje jedinica, značajna pobjeda u Gradačcu, bitka za „Oklopni voz“, a svi značajniji događaji su poredani hronološki - kaže Nermin Ibrić, autor izložbe.

Izložba je u dokumentarnoj formi i od svog nastanka kontinuirano se radi na njenoj nadogradnji sa dodatnim dokumentima i fotografijama.

Ovaj događaj je dio zvaničnog programa obilježavanja 30. godišnjice II korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u organizaciji Saveza RVI TK i Vlade TK.

 Kustos Nermin Ibrić, autor izložbe:

( Dunja Jelovac )

Otvoreni program