Prilog: Amra Ličina

Izbor direktora KCUS-a – nema saglasnosti, konkursna procedura će biti ponovljena

Federalno ministarstvo zdravstva, na čelu s ministrom Nediljkom Rimcem, nije dalo saglasnost za imenovanje Ismeta Gavrankapetanovića na mjesto direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. To znači da će konkursna procedura za imenovanje biti ponovljena. Ministarstvo je Upravnom odboru Kliničkog centra dostavilo i obrazloženje u kojem piše zbog čega je donesena ovakva odluka. Međutim, zbog cijelog slučaja, koji nazivaju politikanstvom, najavljene su i krivične prijave.

Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac dan ranije donio je odluku da ne potpiše saglasnost na odluku Upravnog odbora Kliničkog centra da novi generalni direktor ove ustanove bude Ismet Gavrankapetanović. Ministarstvo je Upravnom odboru dostavilo i obrazloženje u kojem piše zbog čega je donesena ovakva odluka, a s obzirom na to da je za imenovanje obavezna saglasnost federalnog ministra zdravstva, ovim se ovo imenovanje poništava. Ministar Rimac u saopštenju je naveo nekoliko razloga zbog kojih odbija dati saglasnost, kako iz formalnih, tako i iz meritornih razloga:

„Diploma na ime Ismet Gavrankapetanović, izdana 18. decembra 2021. godine, zavedena u Matičnu knjigu izdatih diploma Ekonomskog fakulteta, nalazi se u Službi za rad sa studentima i planiranje nastave i nije preuzeta od imenovanog, iako se mogla i može preuzeti od 18. decembra 2021. godine. Kako je predmetnim uvjerenjem naznačeno da je isto privremenog karaktera, to jest da važi do izdavanja diplome, te kako je diploma nesporno izdana 18. decembra 2021, priloženo uvjerenje u vrijeme provedbe konkursnog postupka nije važeće čime se, dalje, prijava kandidata na može okarakterizirati ispravnom, urednom ili potpunom.”

Pored ovog, za ministra Rimca sporan je certifikat o znanju iz zdravstvenog menadžmenta.

„Imajući u vidu ranije iznesene 'osnovane sumnje', to jest da 'postoji visok stepen sumnje kako predloženi kandidat ne ispunjava tražene uvjete' i to u dijelu koji se odnosi na završen postidiplomski studij, neadekvatnost smjera, jer 'predloženi kandidat nije završio menadžment u zdravstvu nego završeno upravljanje kvalitetom u zdravstvu', zatraženo je mišljenje Ekonomskog fakulteta, koji je odgovorio da se završetkom drugog ciklusa konkretnog studija stiče zvanje magistra stručne oblasti, odnosno magistra struke. Ekvivalencija stečenog stručnog zvanja i akademske titule 'magistar menadžmenta, smjer Upravljanje kvalitetom u zdravstvu', drugog ciklusa studija, ne može se izjednačiti s adekvatnim ekvivalentom postdiplomskog studija“, kažu iz Ministarstva.

Za Aljošu Čamparu (NiP), delegata u Domu naroda Federacije BiH, cijeli ovaj slučaj je čisto politikanstvo, a iza svega se krije politička pozadina:

„Nije mi logično da je neko ko je već bio direktor Opće bolnice, pod istim uslovima i kriterijima, na osnovu istog zakona, da se sada to problematizira. Dakle, čovjek koji je ocijenjen kao prvorangirani i od strane nezavisne komisije koja je provodila konkursnu proceduru i od strane Upravnog odbora, gdje na kraju samo treba da ministar dā saglasnost, on ne dā saglasnost iz samo njemu poznatih razloga. Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović je sigurno osoba koja ispunjava sve ove uslove i mislim da je čast i ponos svim građanima Federacije da imamo jednog takvog renomiranog stručnjaka za direktora KCUS. Sve ostalo je čisto politikanstvo, politički potezi, neke ucjene. Nemam pojma više šta se tu radi.“

Povodom ovog slučaja oglasio se i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. On je optužio Nediljka Rimca da je pogodovao interesnim grupama te će podnijeti krivične prijave protiv ministra Rimca i svih aktera, kako je kazao, ove afere:

"Ministar Rimac je negirao presude sudova u našoj zemlji u istom predmetu kroz koji je prošao prof. dr. Gavrankapetanović u Opštoj bolnici. Grubo je, svjesno, zanemario stav resornog kantonalnog ministarstva koje je poslalo tumačenje da je diploma fakulteta važnija od certifikata.“

Međutim, za medicinske radnike u Kantonu Sarajevo nedopustivo je da se vlast u ovom trenutku bavi sa bilo čim drugim osim položajem radnika na KCUS-u, koji je, prema njihovim riječima, katastrofalan. Senad Sadiković, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo:

„Evo jedan podatak sa Kliničkog centra da fali 12 vozača, da jako puno medicinskih tehničara fali. Oni otvaraju konkurse, ništa se ne realizuje ili jako sporo. Bave se imenovanjem direktora, što im isto jako teško ide, a istovremeno potcjenjuju neke jako bitne ljude u zdravstvenom sistemu.“

Ismet Gavrankapetanović još se nije oglasio povodom cijele situacije, u javnosti se spekuliše da bi ga advokati mogli uputiti u pravnu bitku. Ono što je trenutno jedino sigurno u cijeloj ovoj priči jeste da će novi generalni direktor najveće zdravstvene ustanove u BiH, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, biti biran na ponovljenom konkursu.

 

 

Ismet Gavrankapetanović Nediljko Rimac saglasnost suglasnost KCUS Federalni radio
sport Federalni radio
0 19.04.2024 00:01
Vijesti u 22 Federalni radio
0 18.04.2024 22:35
sport Federalni radio
0 18.04.2024 17:49
Vijesti u 17 Federalni radio
0 18.04.2024 17:01
sport Federalni radio
0 17.04.2024 00:02