Iz Budžeta KS 4.283.500 KM za zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva

Iz Budžeta KS 4.283.500 KM za zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva

Za realizaciju Programa mjera koji je donijela Vlada KS u cilju zaštite najugroženijih kategorija stanovništva u Kantonu Sarajevo, usljed povećanja cijena energenata, kroz preraspodjele u Budžetu KS bit će osigurano 4.283.500 KM.

Dokument sadrži dvije mjere, od kojih se prva mjera odnosi na dodjelu jednokratne pomoći u iznosu od 100 KM za dvije posebno osjetljive kategorije stanovništva i to penzionere sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo, te korisnike novčane naknade za pomoć i njegu druge osobe u Kantonu Sarajevo.

Druga mjera podrazumijeva preusmjeravanje sredstava ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

Prema riječima resorne ministrice Ivane Prvulović, novčana pomoć za penzionere sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo bit će isplaćena jednokratno, a planirano je da to bude uz penziju za oktobar ove godine, u iznosu od 100 KM. Procjenjeni broj penzionera sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo je 39.000. Imajući u vidu navedeno, i činjenicu da je iznos novčane pomoći 100 KM, za realizaciju navedene mjere potrebno je oko 3.900.000 KM - navela je Prvulović.

Novčana pomoć korisnicima novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe u Kantonu Sarajevo namijenjena je za stare i nemoćne osobe starije od 65 godina.

- Tim korisnicima bit će isplaćena novčana pomoć od 100 KM, jednokratno, uz isplatu novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe za oktobar 2022. godine. Navedenu novčanu pomoć neće ostvariti korisnici novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe u Kantonu Sarajevo koji su tu pomoć već ostvarili kao penzioneri sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo shodno usvojenom programu mjera. Ministarstvo će isplatiti tu novčanu pomoć direktno korisnicima - pojasnila je ministrica. Za realizaciju navedene mjere potrebna je 141.000 KM.

- Za osiguranje dodatnih količina energenata ustanovama socijalne zaštite Vlada je, kroz preraspodjele unutar Budžeta izdvojila dodatnih 242.500 KM - saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.

federalna.ba/Fena

Kanton Sarajevo
zagađenje aerozagađenje zagađenost zraka Kanton Sarajevo
0 27.11.2022 14:30
interventne mjere čist zrak Kanton Sarajevo
0 22.11.2022 12:07
aerozagađenje smog Kanton Sarajevo Sarajevo Muriz Spahić
0 20.11.2022 16:10
subvencija subvencije grijanje Kanton Sarajevo
0 18.11.2022 16:52