Inicirano osnivanje Dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Brčko distriktu BiH
(Izvor: Fena)

Inicirano osnivanje Dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Brčko distriktu BiH

Trenutni kapaciteti odjeljenja s posebnim potrebama u JU Trećoj osnovnoj školi Brčko distrikta BiH su preopterećeni i zbog sve većeg broja učenika s poteškoćama u razvoju.

Vlada Brčko distrikta preko Odjeljenja za obrazovanje, na prijedlog Treće osnovne škole, pokrenula je inicijativu za osnivanje Dnevnog centra u Brčko distriktu za potrebe predškolske djece s poteškoćama u razvoju.

-Dnevni centar bi riješio veoma važnu stvar, a to je rana intervencija, gdje bi naši učenici prije početka školske godine kroz određene tretmane bili pripremljeni za pohađanje nastave. Naši uposlenici se bave rehabilitacijom u prvom planu, a tek onda edukacijom učenika iako bi trebalo da bude obrnuto, jer njihov prioritetni zadatak je obrazovanje tih učenika i priprema za njihov život - pojasnio je direktor JU Treće osnovne škole Brčko distrikta BiH Vladimir Simić.

Prema njegovim riječima, potrebno je napraviti krovnu instituciju koja bi objedinila obrazovne i medicinske kapacitete, kao i  kapacitete socijalnih službi i socijalnog rada te napraviti efikasan sistem koji će tim polaznicima omogućiti da se mogu pripremiti što bolje za svoj budući život i kako bi postali ravnopravni članovi društva.

-U našoj školi ima preko 30 učenika koji su uključeni na različite načine u inkluziju i zbog njihovih različitih dijagnoza potreban je rad sa više različitih stručnih osoba, a naša škola nema te mogućnosti - dodao je Simić.

Rukovodstvo JU Treće osnovne škole izrazilo je nadu da će ova inicijativa dobiti podršku nadležnih institucija i da će u što skorije vrijeme Brčko distrikt dobiti Dnevni centar namijenjen za rad s djecom s poteškoćama u razvoju čime bi ovoj populaciji kroz razne aktivnosti omogućili da budu ravnopravni članovi društvene zajednice.

federaln.ba/Fena

Dnevni centar Brčko distrikt BiH Distrikt Brčko
Brčko distrikt BiH imovina kazne
0 18.07.2024 12:42
kamenorezačka radnja Brčko Brčko distrikt BiH Distrikt Brčko protest
0 17.07.2024 18:03
Brčko Brčko distrikt BiH Distrikt Brčko šuma sječa šume sječa
0 17.07.2024 16:53
Brčko distrikt BiH bazeni
0 14.07.2024 19:00
čekanje šalter Javna uprava Brčko Distrikt Brčko Brčko distrikt BiH
0 14.07.2024 08:58