Impro ansambl MAS održao koncert "Contrapunctus XIV"
(Izvor: MAS UNSA)

Impro ansambl MAS održao koncert "Contrapunctus XIV"

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, u ponEdjeljak, 24. juna 2024. godine, održan je koncert Impro ansambla MAS, koji od 2018. godine djeluje u sklopu predmeta Slobodna improvizacija u kompoziciji v. ass. dr. Hanan Hadžajlić, vodeći se sponom između interpretacije i kompozicije, tražeći samoreferentnu esenciju muzičkog izražavanja  i oslobađajući se od načina mišljenja uslovljenih bilo kakvim stilskim odrednicama i simboličkim odnosima klasične sintakse.

Na ovom jednstvenom muzičkom događaju programskog naziva "Contrapunctus XIV", Impro ansambl MAS predstavio je nekoliko koncepata, koje je osmislila Hanan Hadžajlić i članovi ansambla: Cadenza & Variations (Emina Puzić / Impro ansambl MAS), Around B (Rijad Šarić), kompoziciju Three Etudes for Contemporary Flutist (Hanan Hadžajlić), Spectral variations in C i Plasticity: Sequencing (Impro ansambl MAS), te B-A-C-H  (Johann Sebastian Bach / Impro ansambl MAS) - koncept, koji je kao referenca na programski naziv koncerta sublimirao predstavljanje Impro ansambla MAS.

Kao članovi ansambla nastupili su Marija Mila Milas (flauta), Maida Marić (flauta), Emina Puzić (klarinet), Emir Hadžialjević (klarinet), Rijad Šarić (saksofon), Benin Mujkić (truba), Mihael Mucko (harmonika), Emil Hadžiefendić (gitara), Josipa Bošnjak (klavir), Iva Lazić (klavir), Nedim Seferović (klavir), Branka Kliškić (udaraljke), Larisa Lejla Droce (violina), Kanita Mekić (violončelo), Azur Hajdarević (kontrabas) i Fuad Šetić (dirigent).

Kao solisti su se izdvojili: Marija Mila Milas (flauta), Emina Puzić (klarinet), Emir Hadžialjević (klarinet),  Rijad Šarić (saksofon), Nedim Seferović (klavir), Iva Lazić (klavir) i Josipa Bošnjak (klavir).

Impro ansambl MAS kombinuje istraživanje instrumentalnih gesti i primjenu osnovnih kompozicionih postupaka u realnom vremenu s ciljem izgradnje autentičnih muzičkih procesa. Dio misije ovog ansambla jeste njegovanje specifičnosti afiniteta, iskustava, senzibiliteta, vještina i vizije pojedinca i umjetničke ličnosti koja nije zamjenljiva 'istim instrumentom'-navoodi se u saopćnju Muzičke kademije u Sarajevu.

federalna.ba

koncert